Επενδυτική Πλατφόρμα Τροόδους

Το Δίκτυο Τροόδους μέσα στα πλαίσια της Δέσμης Προγραμμάτων  RESTART, κάτω από το κεφάλαιο Κοινωνική Καινοτομία του Ιδρύματος  Έρευνας και Καινοτομίας, παρουσίασε  αυτή τη φορά διαδικτυακά, στο στούντιο  του Ομίλου Cyprus Media  λόγω της πανδημίας, τη επενδυτική πλατφόρμα του Τροόδους μέσα από  το πρόγραμμα:

 «SOCIALLINO» και τη Επενδυτική Πλατφόρμα Τροόδους www.invest-troodos.com.cy

 Η παρουσίαση έγινε ,τη Τετάρτη 31 Μαρτίου, και μπορείτε να τη παρακολουθήσετε όποτε εσείς θέλετε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις https://www.facebook.com/Cyprusmedia.cy/    και     https://www.facebook.com/troodosnetwork

Στη πλατφόρμα προβάλλονται όλες οι επενδυτικές ευκαιρίες στα τρία τουριστικά θέρετρα του Τροόδους : Πλάτρες, Πεδουλά, και Κακοπετριά.

Συντονιστής του προγράμματος είναι το Δίκτυο Τροόδους και Εταίροι του Προγράμματος είναι οι Blupath Ltd  και The Experts Alliance- Business Consultants, και συνεργαζόμενοι Φορείς  είναι οι  Κοινότητες Πλατρών ,Πεδουλά  και  Κακοπετριάς

Οι Δράσεις του Προγράμματος ήταν η καταγραφή και ανάλυση, των επενδυτικών ευκαιριών  για τις τρείς Κοινότητες, που έγινε από τον οργανισμό, Experts Alliance-Business Consultants (Investment Experts), η δημιουργία της  Διαδικτυακής πλατφόρμας που περιέχει όλες τις πληροφορίες για τους πιθανούς επενδυτές και έχει υλοποιηθεί  από την εταιρεία  Blupath Ltd (Development Experts), και τέλος ο συντονισμός και  η  ευαισθητοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων, από το Δίκτυο Τροόδους.

Το όραμα μας  είναι να συνεισφέρουμε  θετικά στην προβολή, όλων των επενδυτικών ευκαιριών στο Τρόοδος , αρχίζοντας με τις τρείς κοινότητες και μέσα από την γνώση , την εμπειρία μας και τις διασυνδέσεις μας με άλλους οργανισμούς στην Κύπρο και στο εξωτερικό, να υποστηρίξουμε την οικονομική ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, που έχουν ανεκμετάλλευτες επενδυτικές ευκαιρίες.

Παράλληλα ο κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλλος, Πρόεδρος του Δικτύου Τροόδους και εκπρόσωπος της Κύπρου στη Ευρωπαϊκή Βουλή της Υπαίθρου, συμπλήρωσε ότι γίνεται  προσπάθεια να βρεθεί η  διαδικασία  και ο αναγκαίος προϋπολογισμός που χρειάζεται για τη κάλυψη ολόκληρου του Τροόδους και ευχαρίστησε και Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), τον Εθνικό Φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, που στήριξε τη προσπάθεια μας , στα πλαίσια της  Κοινωνικής καινοτομίας, για την ενθάρρυνση  της οικονομικής ανάπτυξης των ευάλωτων αγροτικών κοινοτήτων, μέσω ψηφιακής υποστηριζόμενης πλατφόρμας, κάτω από το Πρόγραμμα RESTART.

Όραμα των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 είναι η ανάδειξη του τομέα της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) ως βασικού συντελεστή στην οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου, συνεισφέροντας στην αντιμετώπιση των βασικών οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων και στην ανάπτυξη των προϋποθέσεων για επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης, σύμφωνα με τις αρχές που αναδεικνύει το στρατηγικό πλαίσιο «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

To όραμα, της αειφόρου ανάπτυξης της Υπαίθρου, βρίσκει συνοδοιπόρο τόσο το Δίκτυο Τροόδους αλλά αποτελεί και Στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Βουλής της Υπαίθρου.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2020 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting