SIMPLEX: Μέλος της Ευρωπαϊκής Συνθήκης CNDCP

Η εταιρεία μέλος του ΕΒΕΛ Simplex Software & Internet Services Ltd προσχώρησε πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη CNDCP για κλιματικά ουδέτερα data centres. Με αυτή την ευκαιρία, ο Διευθύνων Σύμβουλος Μιχάλης Ομήρου μίλησε στην «Επιχειρηματική Λεμεσό».

Η Simplex έγινε πρόσφατα μέλος της Ευρωπαϊκής Συνθήκης CNDCP για κλιματικά ουδέτερα data centres. Τί σας ώθησε να προσχωρήσετε στη Συνθήκη και ποιες συγκεκριμένες υποχρεώσεις αναλαμβάνετε με την συμμετοχή σας;

Η εταιρεία μας ήταν πάντοτε ευαισθητοποιημένη σε θέματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας.   Ως ο κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών data center στην Κύπρο και ο μοναδικός ανεξάρτητος (carrier neutral) πάροχος που λειτουργεί δυο ιδιόκτητα κέντρα δεδομένων στη χώρα μας, θεωρήσαμε καθήκον μας να προσυπογράψουμε τη συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Συνθήκη, μέσα από την οποία μαζί με άλλους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών data center, συμπεριλαμβανομένων κολοσσών όπως η Microsoft, Google και Amazon, δεσμευόμαστε για κλιματικά ουδέτερη λειτουργία των κέντρων δεδομένων μας μέχρι το 2030, έτσι ώστε ο συγκεκριμένος τομέας να συμβάλει στην  Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal) που θέτει ως στόχο να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη Ήπειρος μέχρι το 2050.

 

Μέσω της συνθήκης, αναλαμβάνουμε να επιτύχουμε πολύ συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους ως προς την ενεργειακή απόδοση των data centre μας, που θα πρέπει να λειτουργούν με μέγιστο δείκτη ενεργειακής απόδοσης (PUE – Power Usage Effectiveness) 1.4, τη χρήση ηλεκτρισμού που προέρχεται από ανανεώσιμες ή άλλες καθαρές πηγές ενέργειας κατά 75% μέχρι το 2025 και 100% μέχρι το 2030, την επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση του παλιού εξοπλισμού, την προστασία των υδάτινων πόρων (το νερό αποτελεί το κύριο μέσω ψύξης στα data centers), καθώς και την επαναχρησιμοποίηση της παραγόμενης θερμότητας.  Οι αρμόδιοι φορείς θα προβαίνουν σε ανασκόπηση της προόδου σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί 2 φορές το χρόνο, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμμορφωθούν ως προς τους στόχους της Συνθήκης και να πιστοποιηθούν σχετικά μέχρι την 1η Ιουλίου 2023.  Ακολούθως η συμμόρφωση θα αξιολογείται και επαναπιστοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια.

Πόσο ουσιαστικός θεωρείτε πως μπορεί να είναι ο ρόλος των data centres στην επίτευξη του ευρύτερου στόχου για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη μέχρι το 2050;

Παρόλο που ο τομέας των data centers δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος στη χώρα μας, αποτελεί έναν από τους πιο ενεργοβόρους τομείς της παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής οικονομίας, καταναλώνοντας πέραν του 1% της παγκόσμιας παραγωγής ενέργειας, αριθμός που αγγίζει ή και ξεπερνά την κατανάλωση ενέργειας τομέων της βαριάς βιομηχανίας.   Το θετικό είναι ότι παρά την ανάπτυξη του τομέα τα τελευταία χρόνια, η κατανάλωση παρέμεινε σταθερή κι αυτό οφείλεται στο ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στα data centers γίνεται όλο και πιο αποδοτικός, ενώ ανανεώνεται κάθε 3-5 χρόνια, με τον νέο εξοπλισμό που αντικαθιστά τον παλιό να είναι σημαντικά πιο αποδοτικός και λιγότερο ενεργοβόρος.  Συνεπώς, η ανάπτυξη του τομέα και η χρήση ολοένα και περισσότερου εξοπλισμού, δεν «μεταφράστηκε» σε περισσότερη κατανάλωση ενέργειας από τα data centers μέχρι τώρα.   

 

Τα data centers, αποτελούν τον πυλώνα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και όπως έχει αποδειχθεί από την πανδημία που βιώνουμε κατά τον τελευταίο χρόνο, βασική υποδομή όχι μόνο για τη ψηφιακή οικονομία αλλά για ολόκληρη την οικονομία.  Η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας έχει αυξήσει τη ζήτηση υπηρεσιών data center και cloud, ενώ η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια με την ευρεία υιοθέτηση τεχνολογιών 5G, IoT, κλπ.   Συνεπώς, η ρύθμιση της λειτουργίας των data center μέσα από τη συνθήκη CNDCP, αλλά και γενικά η υιοθέτηση οικολογικών τεχνολογιών και πρακτικών από τις εταιρείες του τομέα είναι σημαντική και θα συμβάλει αναλογικά στην επίτευξη του στόχου που τέθηκε μέσα από το European Green Deal για μια  κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη μέχρι το 2050.

 

Πώς τοποθετείστε γενικά ως εταιρεία σε θέματα που άπτονται της πράσινης και αειφόρου ανάπτυξης;

Λειτουργούμε δυο data centers σε μια χώρα όπου οι καιρικές συνθήκες, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν, δεν είναι ευνοϊκές.  Ωστόσο, ακόμα και πριν την προσχώρηση μας στη συνθήκη CNDCP έχουμε προβεί σε μια σειρά ενεργειών και επενδύσεων που βελτιώσαν σημαντικά την ενεργειακή απόδοση του πρώτου data center μας, LIM1, που αποτέλεσε το πρώτο ανεξάρτητο (carrier neutral) data centre στην Κύπρο και λειτουργεί από το 2007, έτσι ώστε αυτό να είναι σήμερα εντός των ορίων/στόχων ενεργειακής απόδοσης που έχουν τεθεί από το CNDCP.  Το καινούριο μας data center, LCA1,  λειτούργησε μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο και είναι το μεγαλύτερο στην Κύπρο κι ένα από τα πιο προηγμένα τεχνολογικά στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.  Σ’ αυτό έχουμε υιοθετήσει σύγχρονες και οικολογικές λύσεις UPS και ψύξης, προσαρμοσμένων στα δεδομένα της χώρας μας, που προσφέρουν την μέγιστη δυνατή απόδοση με τους χαμηλότερους δυνατούς ρύπους.

Σε έναν κόσμο όπου οι ψηφιακές υποδομές και η συνδεσιμότητα είναι πιο κρίσιμες και σημαντικές από ποτέ, στην Simplex δεν κάνουμε καθόλου συμβιβασμούς όσον αφορά το περιβάλλον και παραμένουμε δεσμευμένοι στην πράσινη και αειφόρο ανάπτυξη. 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2020 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting