Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

E-invoicing: Ηλεκτρονικά τιμολόγια προς την κυβέρνηση

Την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στον δημόσιο τομέα προωθεί εντατικά το Υπουργείο Οικονομικών, με τη συμμετοχή κρατικών υπηρεσιών και φορέων του ιδιωτικού τομέα σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και με βασικό στόχο την εναρμόνιση με ευρωπαϊκή οδηγία. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα τεθούν σε εφαρμογή οι κατάλληλες τεχνικές λύσεις για δημιουργία διοικητικού και ρυθμιστικού πλαισίου που θα διασφαλίζει την ανταλλαγή ηλεκτρονικών τιμολογίων μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και της κυβέρνησης.

Το πρόγραμμα e-invoicing διεξάγεται με συμμετοχή φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Από το δημόσιο τομέα συμμετέχουν το Υπουργείο Οικονομικών ως συντονιστής, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το Τμήμα Ταχυδρομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης. Από τον ιδιωτικό τομέα συμμετέχουν οι εταιρείες RTD TALOS, Deloitte και AC Goldman Solutions & Services. Το όλο πρόγραμμα αποτελείται από έξι δραστηριότητες, οι οποίες άρχισαν να υλοποιούνται την 1η Οκτωβρίου 2016 και αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τέλος του 2017. 

Ο στόχος του προγράμματος είναι να επιτρέψει την πιλοτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, χρησιμοποιώντας δύο βασικά συστατικά που θα παρέχουν τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να στέλνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια προς την κυβέρνηση. Αυτό αναμένεται να επιτευχθεί με την υιοθέτηση των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων και μέσω του εξουσιοδοτημένου σημείου πρόσβασης Pan-European Public Procurement On-Line (PEPPOL). Σημειώνεται ότι για μεγαλύτερη ευκολία και εξοικονόμηση πόρων, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί η προϋπάρχουσα υποδομή PEPPOL, η οποία αποτελεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα που επιτρέπει στους δημόσιους φορείς την ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων μεταξύ τους αλλά και μεταξύ των προμηθευτών τους. Αρχική υποχρέωση της Κύπρου είναι να αποδέχεται ηλεκτρονικά τιμολόγια μέχρι το τέλος του 2018 για την κεντρική κυβέρνηση, ενώ για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του δημοσίου μέχρι το τέλος του 2019.

Μεταξύ άλλων, τα κυριότερα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι η μείωση λαθών στην καταχώρηση, ο πιο γρήγορος κύκλος πληρωμής, η διαφάνεια στη διαδικασία πληρωμών, η καλύτερη διαχείριση ρευστότητας και σχέση πελάτη – προμηθευτή, η καλύτερη διαχείριση λογιστικού προγράμματος, ενώ αποτελεί σημαντικό εργαλείο αντιμετώπισης της φοροαποφυγής/φοροδιαφυγής.

Σε εκπαιδευτική ημερίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης που πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2017 στη Λευκωσία, στο πλαίσιο του έργου για την ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing), οι ομιλητές παρουσίασαν και ανέπτυξαν στους παρευρισκομένους τα στοιχεία, τα οποία ενσωματώνονται σε τιμολόγια και αφορούν σε οικονομικούς κλάδους και εφοδιαστικές αλυσίδες (sector section) αγοραστών και πωλητών. 

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα βασικά στοιχεία της ενότητας, τα οποία αφορούν σε ευρωπαϊκή οδηγία και τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών τιμολογίων μεταξύ όλων των ειδών οικονομικών φορέων, ανεξαρτήτως δραστηριοτήτων.  

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting