Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

AppHelp4SMEs: 3η συνάντηση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού φιλοξένησε στα γραφεία του την 3η συνάντηση των εταίρων από Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο και Πολωνία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος KA3 - Support for Policy Reform, με τίτλο «Apprenticeship helpdesk for small & medium size enterprises».  

Με τη βοήθεια της εμπειρογνωμοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου, στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι η συγκρότηση μιας εθνικής υπηρεσίας για στήριξη της μαθητείας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε Κύπρο και Πολωνία, η οποία θα παρέχεται και διαδικτυακά μέσω του AppHelp4SMEs Tool-kit. Το Tool-kit, θα λειτουργεί ως ένα αξιόπιστο βοήθημα και ως η απάντηση σε κάθε ερώτημα του εργοδότη, ο οποίος επιθυμεί να προχωρήσει στην πρόσληψη μαθητευόμενου. 
 
Ως ενδιάμεσος φορέας για τη σύζευξη των ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας, το ΕΒΕ Λεμεσού μέσα από τις ενέργειες και τις δράσεις του, θα συμβάλει στη διερεύνηση των προοπτικών βέλτιστης συνεργασίας ανάμεσα στο θεσμό της μαθητείας και του επιχειρηματικού κόσμου. Στη συνάντηση, συζητήθηκε ο τρόπος που θα μπορούσαν να καλυφθούν οι επιχειρηματικές ανάγκες μέσα από την αξιοποίηση των μαθητευόμενων αλλά και τα κίνητρα εκείνα που θα παρακινήσουν τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.    

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν πέραν του Επιμελητηρίου Λεμεσού, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η ΠΟΒΕΚ, το Association of Employment and Learning Providers (Ηνωμένο Βασίλειο) και το Polish Agency for Enterprise Development (Πολωνία).  Η συνάντηση των εταίρων με διάρκεια 4 ημερών, ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και ολοκληρώθηκε στο ΕΒΕ Λεμεσού στις 10 Νοεμβρίου. Αναμένεται ο καθορισμός της τελευταίας συνάντησης των εταίρων που θα λάβει χώρα στην Πολωνία, στην οποία θα ολοκληρωθούν όλα τα πακέτα εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AppHelp4SMEs.  

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting