Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Σε τροχιά υλοποίησης το ευρωπαϊκό έργο EAPPREN

Στις 16-17 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η τρίτη διακρατική συνάντηση των εταίρων του προγράμματος EAPPREN (Capacity Building for Intermediary Organisations through e-learning), στη Γρανάδα της Ισπανίας. Το έργο επιδιώκει να ενισχύσει τις ικανότητες των ενδιάμεσων οργανισμών, καθώς και την ενημέρωση και υποστήριξη των προγραμμάτων μαθητείας στις επιχειρήσεις, μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας. 

Το έργο εντάσσεται και συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του πυλώνα ΚΑ3 Policy Reform. 

Η κοινοπραξία του προγράμματος αποτελείται από τους ακόλουθους εταίρους:
1. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού
2. Action Synergy S.A. (Ελλάδα) – συντονιστής έργου
3. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος
4. Eurosuccess Consulting (Κύπρος)
5. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σλοβενίας 
6. Βόρειο Εμπορικό Επιμελητήριο Πολωνίας
7. Πανεπιστήμιο της Γρανάδας-Fundación General Universidad de Granada Empresa (Ισπανία)
8. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο – Ντόμπριτς (Βουλγαρία)
9. Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (EFVET)
10. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λετονίας 
Το έργο εισέρχεται από τη φάση προετοιμασίας στη φάση υλοποίησης και κύριο θέμα συζήτησης ήταν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν. Στη συνάντηση έγινε η παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό που θα αποτελεί τη βασική πηγή εκπαίδευσης των ενδιάμεσων οργανισμών και των επιχειρήσεων. 

Οι ενότητες διαμορφώθηκαν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να καλύπτουν βασικούς τομείς γνώσεων και δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα της μαθητείας σε κάθε χώρα των εταίρων του έργου. Επίσης, έγινε συζήτηση σχετικά με τις αναπροσαρμογές που θα μπορούσαν να γίνουν στην υλοποίηση του προγράμματος, έτσι ώστε να ευθυγραμμίζεται με τη δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των “20 κατευθυντήριων αρχών για την παροχή υψηλού επιπέδου μαθητείας”. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο εκπροσώπησε η Λειτουργός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ρένα Φιλίππου. 

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του ΕΒΕΛ για την εισαγωγή και προσφορά  νέων υπηρεσιών προς τα μέλη του, συμμετέχει ενεργά στο έργο EAPPREN με στόχο την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων και γνώσεων με σκοπό την μετάδοση τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις. Τα επόμενα βήματα συμπεριλαμβάνουν την εκπαίδευση του προσωπικού ενδιάμεσων οργανισμών στη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης και την οργάνωση διαδικτυακών εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα απευθύνονται στις επιχειρήσεις. 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting