Γενικές Ειδήσεις Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021

Social Insurance Services - Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017 και Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνουν ότι στις 13 Σεπτεμβρίου 2021 τίθενται σε ισχύ, ως η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, οι πρόνοιες των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2017 (Κ.Δ.Π. 167/2017). Οι βασικές τροποποιήσεις που θα ισχύσουν είναι:

  1. Η αίτηση εγγραφής εργοδότη υποβάλλεται το αργότερο μία (1) μέρα πριν την ημερομηνία που ο αιτητής αναμένεται να καταστεί εργοδότης.
  2. Κάθε εργοδότης γνωστοποιεί στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την κάθε πρόσληψη μισθωτού το αργότερο μία (1) μέρα πριν την πρόσληψη.

Σημειώνεται ότι από 13/9/21 η γνωστοποίηση των νέων προσλήψεων με ημερομηνία έναρξης απασχόλησης από 14/9/21 και μετά θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://ergani.mlsi.gov.cy.

Στο Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών (SISNET) θα επιτρέπονται οι προσλήψεις με ημερομηνία έναρξης απασχόλησης μέχρι και τις 13/9/2021. Για προσλήψεις που αφορούν έναρξη απασχόλησης από 14/9/2021 και μετά θα πρέπει να διενεργούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη.

Στην εν λόγω ιστοσελίδα έχουν αναρτηθεί σχετικές πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας και τους όρους χρήσης του Συστήματος. Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει καθορίσει Λειτουργούς Επικοινωνίας σε κάθε Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για υποστήριξη των χρηστών. Ο κατάλογος των Λειτουργών Επικοινωνίας έχει επίσης, αναρτηθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα.

Επισημαίνεται ότι από τις 13 Σεπτεμβρίου 2021 καταργείται η έκδοση και χρήση της «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».

  1. Κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί μητρώο προσλήψεων, στο οποίο θα πρέπει να καταχωρίζει, κατά σειρά ημερομηνίας πρόσληψης, προσωπικά στοιχεία για κάθε μισθωτό (Αύξοντα Αριθμό, Ονοματεπώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ημερομηνία Πρόσληψης και Ημερομηνία Έναρξης Απασχόλησης).

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2020 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting