Γενικές Ειδήσεις Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021

Φορολογικός χειρισμός επιδομάτων και κρατικής χορηγίας λόγω COVID-19

Σε σχέση με τον φορολογικό χειρισμό της κρατικής χορηγίας που δόθηκε στα πλαίσια των μέτρων στήριξης λόγω της πανδημίας COVID-19 από το Υπουργείο Οικονομικών σε εταιρείες και αυτοτελώς εργαζόμενους, για κάλυψη ενοικίων ή άλλων λειτουργικών εξόδων, διευκρινίζεται ότι δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2020 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting