Γενικές Ειδήσεις Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020

Διάταγμα Τροποποίησης Παραρτημάτων του ΦΠΑ

Το ΚΕΒΕ επιθυμεί να σας πληροφορήσει για «Το Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (τροποποίηση του Πέμπτου και Δωδέκατου Παραρτήματος) Διάταγμα του 2020».

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2020 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting