Γενικές Ειδήσεις Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020

Οδηγία του Εφόρου Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παρόχων για την Αναστολή της υποχρέωσης για καταβολή δόσεων δανείων

Σας επισυνάπτουμε Οδηγία του Εφόρου Επαγγελματιών Συνταξιοδοτικών Παροχών με βάση την οποία καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για αναστολή της υποχρέωσης καταβολής δόσεων δανείων τα οποία χορηγηθήκαν από ΙΕΣΠ (Ταμεία Προνοίας και Συνταξιοδοτικά Σχέδια) σε μέλη τους.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2020 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting