Γενικές Ειδήσεις Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019

Ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων

Η ΕΕ ενέκρινε το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 2020 για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων το οποίο ανακοινώνει τις προτεραιότητες καθώς και τον προϋπολογισμό που διατίθεται στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του επόμενου έτους για εκστρατείες ενημέρωσης και μέτρα προώθησης που αφορούν γεωργικά προϊόντα, και οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός ή εκτός της ΕΕ.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2020 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting