Γενικές Ειδήσεις Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019

Δωρεάν προσωπικό coaching σε νέες επιχειρήσεις

Τον Μάιο του 2017, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για την υλοποίηση του προγράμματος Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Μικρές Επιχειρήσεις (Advice for Small Businesses - ASB) - ένα τριετές πρόγραμμα, το οποίο στηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2020 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting