Γενικές Ειδήσεις Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018

Νέες Προσκλήσεις για Προγράμματα RESTART 2016-2020 που απευθύνονται σε επιχειρήσεις

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ανακοίνωσε τρείς νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων, οι οποίες απευθύνονται σε επιχειρήσεις. Πρόκειται για το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις», το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Νεοσύστατες Επιχειρήσεις» και το Πρόγραμμα «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας/Τεχνογνωσίας».

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting