Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019

Κυκλική οικονομία (CEP) και στρατηγική για τα πλαστικά της Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αποτελεί το πιο άρτιο και πιο απαιτητικό θεσμικό πλαίσιο παγκόσμια. Αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που φορά τα απόβλητα είναι εξίσου απαιτητική. Στην παρούσα φάση βρίσκεται υπό εξέλιξη η ριζική αναθεώρηση των πολιτικών και των νομοθεσιών που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων, υπό την επωνυμία «Πακέτο Κυκλικής Οικονομίας», (Circular Economy Package). Το Πακέτο καλύπτει το σύνολο των πολιτικών για τη διαχείριση των αποβλήτων για την περίοδο 2018 – 2030.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2020 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting