Τέσσερα νέα Κέντρα Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Μια πολύ σημαντική επιτυχία στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» κατέγραψε πρόσφατα η Κύπρος. Τέσσερεις κυπριακές προτάσεις, ανάμεσα σε δώδεκα συνολικά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, επιλέγηκαν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Teaming», του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020». Οι προτάσεις αφορούν στη δημιουργία νέων Κέντρων Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία και θα λάβουν χρηματοδότηση που ανέρχεται σε 120 εκατομμύρια Ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, για τη δημιουργία του κάθε ενός από τα Κέντρα Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία θα διατεθεί συνολικά το ποσό των €30 εκατομμυρίων, €15 εκατομμύρια θα διατεθούν από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και €15 εκατομμύρια από την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του  Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Οι τέσσερεις προτάσεις που επιλέγηκαν είναι οι ακόλουθες: 

1. «Marine and Maritime Research, Innovation, Technology Centre of Excellence» 
Με συντονιστή το Δήμο Λάρνακας, έχει στόχο τη δημιουργία ενός διεθνούς επιστημονικού και επιχειρηματικού Κέντρου Αριστείας στους τομείς της ναυτιλίας και της θαλάσσιας έρευνας. 

2. «Eastern Mediterranean and Middle East - Climate and Atmosphere Research Centre»
Με συντονιστή το Ινστιτούτο Κύπρου, στοχεύει στην αναβάθμιση και επέκταση της υφιστάμενης υποδομής του Ινστιτούτου που δραστηριοποιείται στα θέματα της  ατμόσφαιρας και του κλίματος, σε Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας παγκόσμιας εμβέλειας, επικεντρωμένου στο περιβάλλον. 

3. «Biobanking and the Cyprus Human Genome Project»
Με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στοχεύει στην αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής σε μια σύγχρονη Βιοτράπεζα και Ερευνητική Υποδομή για το ανθρώπινο γονιδίωμα με πολλαπλές εφαρμογές στον τομέα της υγείας. 

4. «ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment (EXCELSIOR)»
Με συντονιστή το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει στόχο την αναβάθμιση της υπάρχουσας ερευνητικής υποδομής για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς που σχετίζονται με την παρατήρηση της Γης, μέσω της συνδυαστικής χρήσης τεχνολογιών διαστήματος και τηλεπισκόπησης.

Η επιτυχία αυτή, σε συνθήκες σκληρού πανευρωπαϊκού ανταγωνισμού, καταδεικνύει την άριστη επίδοση και το υψηλότατο επίπεδο των κυπριακών ερευνητικών ομάδων η οποία στηρίζεται στην ποιότητα, την εξωστρέφεια και τη συσσωρευμένη εμπειρία τους. Την ίδια στιγμή πολλαπλά αναμένεται να είναι τα οφέλη που θα προκύψουν, σε συνέχεια της δημιουργίας των νέων Κέντρων Αριστείας, όπως η άμεση εισροή σημαντικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών κονδυλίων, η ενίσχυση της κυπριακής επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας μέσα από την επένδυση στην επιχειρηματική καινοτομία και η αναβάθμιση της ελκυστικότητας της Κύπρου στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας με την ταυτόχρονη, ανάδειξή της ως περιφερειακό κέντρο έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Επιπρόσθετα, δημιουργούνται ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για την προσέλκυση νέων επενδύσεων, τη δημιουργία πρόσθετων θέσεων απασχόλησης και τον επαναπατρισμό διακεκριμένων επιστημόνων της διασποράς. 

Το Πρόγραμμα «Teaming» αποτελεί μέρος του Προγράμματος «Spreading Excellence and Widening Participation» του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποσκοπεί στο να συνδέσει διεθνούς φήμης ερευνητικά ινστιτούτα από χώρες με ισχυρή παράδοση στην έρευνα και την καινοτομία με φορείς από χώρες με αναπτυσσόμενη ερευνητική δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα, στόχος είναι η δημιουργία νέων Κέντρων Αριστείας ή η ριζική αναβάθμιση υφιστάμενων και γενικότερα η βελτίωση της ερευνητικής και καινοτομικής κουλτούρας των χωρών αυτών ούτως ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές στην εξασφάλιση χρηματοδότησης. 

Με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας για επιτυχή συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) προσφέρει προς την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας, χωρίς χρέωση, μια σειρά συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών ανάμεσά τους υπηρεσίες ενημέρωσης, εκπαίδευσης στη συγγραφή προτάσεων και προεπισκόπησης προτάσεων από τα Εθνικά Σημεία Επαφής του Προγράμματος. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΙδΕΚ στη διεύθυνση: www.research.org.cy. 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2020 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting