Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ: Η τηλεματική συναντά τις συγκοινωνίες

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού συμμετείχε, στις 23 Φεβρουαρίου 2018, στην εναρκτήρια συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, της Πράξης με τίτλο: Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, με την ονομασία ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020. 

Στο έργο, συνολικού προϋπολογισμού €1.3 εκατ., με επικεφαλής δικαιούχο τον Δήμο Ρόδου, συμμετέχουν η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού, το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Frederick, ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης και ο Δήμος Θήρας. Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός πρότυπου οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου για την ενίσχυση και την περιβαλλοντική αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών. Αυτό περιλαμβάνει την ένταξη ολοκληρωμένου τηλεματικού συστήματος για τις αστικές μεταφορές, με τρόπους έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης του κοινού, αντικατάσταση οχημάτων δημοσίων συγκοινωνιών με άλλα χαμηλών ή μηδενικών ρύπων, την ανάπτυξη του μεθοδολογικού πλαισίου των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ενώ συμπληρώνεται από δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης. 

Οι περιοχές αναφοράς (Λεμεσός, Ρόδος, Σύρος, Θήρα) αποτελούν σημαντικούς τουριστικούς πόλους με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση τους καλοκαιρινούς μήνες. Συνεπώς η πρωτοβουλία αναμένεται να συμβάλει στο διαρκές αίτημα της τουριστικής βιομηχανίας για συνεχή βελτίωση των δημόσιων μεταφορικών υποδομών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Το έργο αναμένεται παράλληλα να ενισχύσει τους δεσμούς συνεργασίας μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν, προσβλέποντας σε περαιτέρω δράσεις ανάδειξης της διασυνοριακής συνεργασίας, με στόχο την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων τόσο στον κλάδο των μεταφορών όσο και στον τομέα των υποδομών και της περιφερειακής ανάπτυξης γενικότερα.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting