Το ΤΕΠΑΚ υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν την Τρίτη, 19 Οκτωβρίου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Η υπογραφή του Μνημονίου έλαβε χώρα στο πλαίσιο επίσκεψης του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Ανδρέα Φλώρου στο ΤΕΠΑΚ, κατόπιν πρόσκλησης του Πρύτανη, Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη. 
 
Το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που αποτυπώθηκε στο Μνημόνιο Συνεργασίας, διαμορφώθηκε από κοινού, κατόπιν εκτενών συζητήσεων και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κοινές ερευνητικές δραστηριότητες και οργάνωση κοινών προγραμμάτων σπουδών όλων των κύκλων, ανταλλαγή επιστημονικού, ακαδημαϊκού, διοικητικού προσωπικού καθώς επίσης και φοιτητών για σκοπούς σπουδών και έρευνας, ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού και γνώσης και κοινές ακαδημαϊκές και πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως συνέδρια και σεμινάρια.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου είχε συναντήσεις με τον Πρύτανη Ζαφείρη, τους Αντιπρυτάνεις του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητές Παντελή Κελίρη και Παναγιώτη Θεοδοσίου, τους Κοσμήτορες των Σχολών, τους Προέδρους των Τμημάτων καθώς επίσης με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και στελέχη της διοίκησης του Πανεπιστημίου. Έτυχε, επίσης, ξενάγησης στις κτιριακές και εργαστηριακές υποδομές του ΤΕΠΑΚ, συμπεριλαμβανομένων της ιδρυματικής και δημοτικής βιβλιοθήκης της Λεμεσού.

Μιλώντας κατά την τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω τη χαρά και την ικανοποίησή μου που υπογράψαμε σήμερα με τον φίλο Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων μας. Η υπογραφή του Μνημονίου εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου που έχουμε θέσει για ανάπτυξη και ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου μας μέσω της διεύρυνσης και εμβάθυνσης των συνεργειών και συνεργασιών μας με άλλα Πανεπιστήμια». 

«Τα Πανεπιστήμιά μας μοιράζονται τις ίδιες αρχές και έχουν κοινές επιδιώξεις και στόχους που συνοψίζονται στο τρίπτυχο ποιοτική εκπαίδευση – έρευνα – καινοτομία. Επίσης, αρκετά από τα προγράμματα σπουδών μας έχουν κοινά γνωστικά αντικείμενα και κοινές αφετηρίες, ενώ και τα δύο Πανεπιστήμια έχουν ως κύριο προσανατολισμό και επενδύουν προς τους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, των τεχνών και του πολιτισμού, έχοντας πάντοτε στο επίκεντρό της αποστολής τους τον άνθρωπο. Το Μνημόνιο ανοίγει ακόμη νέους ορίζοντες συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων  πρακτικών σε θέματα διοίκησης και ανάπτυξης, σε σταθερή και συνεχή βάση, προς αμοιβαίο όφελος», σημείωσε ο Παναγιώτης Ζαφείρης. 

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ανδρέας Φλώρος, τόνισε ότι «η πρωτοβουλία της θεμελίωσης μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί την αφετηρία μιας εξωστρεφούς συνέργειας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων τα οποία έχουν έδρα στο πλέον δυτικό και ανατολικό αντιστοίχως άκρο του Ελληνοκυπριακού ακαδημαϊκού χώρου. Δύο δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα συμπράττουν σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση τόσο στην εκπαίδευση, όσο και στην έρευνα». 

«Η επίσκεψη στο ΤΕΠΑΚ, κατόπιν της πρόσκλησης του Πρύτανή του Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη ήταν ιδιαίτερα παραγωγική, καθώς κατέληξε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα τα οποία εκτιμάται ότι σύντομα θα βοηθήσουν στην επίτευξη των πρώτων απτών αποτελεσμάτων», ανέφερε ο κ. Φλώρος, ο οποίος ευχαρίστησε την Πρυτανική αρχή αλλά και το ακαδημαϊκό και διδακτικό προσωπικό του ΤΕΠΑΚ για την ιδιαίτερα θερμή φιλοξενία που του επεφύλαξαν. 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2020 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting