Σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων από το ΙδΕΚ

Τα διαδραστικά webinars καλύπτουν αναλυτικά πτυχές των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας

Στη διενέργεια μίας σειράς δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων προχωρεί το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), παρέχοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να διεκδικήσουν επιτυχώς χρηματοδότηση από ένα ευρύ φάσμα ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Σκοπός των 14 συνολικά webinars είναι η παρουσίαση νέων και υφιστάμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης για έρευνα και καινοτομία, μέσω μίας διαδραστικής διαδικασίας, στο πλαίσιο της οποίας στελέχη του ΙδΕΚ αναλύουν τα βήματα που απαιτούνται για τη σωστή προετοιμασία, καθοδηγώντας παράλληλα, τους συμμετέχοντες για τους τρόπους διαχείρισης και συγγραφής προτάσεων. Τα webinars, τα οποία ξεκίνησαν στις 14 Μαΐου και θα διαρκέσουν μέχρι και τα μέσα Ιουλίου, διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα και σε αυτά μπορούν να συμμετέχουν μέχρι και 50 άτομα. Αξίζει να σημειωθεί πως κάθε σεμινάριο αναρτάται στο κανάλι του Ιδρύματος στo YouTube μετά την ολοκλήρωσή του. 

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί τρία από τα σεμινάρια τα οποία αφορούσαν ευκαιρίες χρηματοδότησης σε σχέση με την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19 από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, τη νέα σειρά Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), Horizon Europe, καθώς επίσης, και τις διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης έμπειρων ερευνητών στο εξωτερικό μέσω της Πρόσκλησης Marie Sklodowska-Curie Actions – Individual Fellowships.

Τα ακόλουθα σεμινάρια, που είναι προγραμματισμένα για τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο, θα διεξάγονται στις 11:00 π.μ. και θα διαρκούν περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά. 

· 04/06: The Green Deal – Complete guide
Παρουσίαση του νέου Προγράμματος της Ε.Ε. “The Green Deal Call” με προϋπολογισμό €1 δισ.. Απώτερος στόχος του η ενίσχυση της στρατηγικής για μια βιωσιμότερη, καθαρότερη και υγιέστερη ευρωπαϊκή οικονομία.

·09/06: MSCA – IF / Part1: how to write a successful proposal 
Εργαστήριο συγγραφής προτάσεων για τη Δράση Marie Skłodowska-Curie Actions-Individual Fellowships. Θα διεξαχθεί σε δύο μέρη και θα περιλαμβάνει αναλυτική επεξήγηση των εντύπων, πρακτικά παραδείγματα, ασκήσεις και επίλυση αποριών. Το δεύτερο μέρος θα διεξαχθεί στις 16 Ιουνίου. 

· 11/06: COST: Building Networks & Sharing Ideas
Ανάδειξη ευκαιριών πανευρωπαϊκής δικτύωσης και συνεργασίας, μέσω του ευρωπαϊκού Προγράμματος COST, σε θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

· 18/06: The new era of EU SME support - European Innovation Council
Παρουσίαση του πιλοτικού και αναβαθμισμένου European Innovation Council το οποίο παρέχει υποστήριξη στους πιο καινοτόμους επιχειρηματίες, εταιρείες και επιστήμονες με ριζοσπαστικές ιδέες και προοπτικές ανάπτυξης στη διεθνή αγορά. Συνδυάζει χρηματοδότηση, συμβουλευτική υποστήριξη και ευκαιρίες δικτύωσης για τις πιο πρωτοποριακές καινοτομίες.

· 23/06: H2020 – Reporting
Σκοπός του webinar είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη διαδικασία υποβολής παραδοτέων, εκθέσεων αναφοράς και αιτημάτων πληρωμής στο πλαίσιο υλοποίησης έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Η2020. 

·H2020 Proposal Writing, 25/06 The Excellence Section, 30/06: The Impact Section, 02/07: The Implementation Section
Τα τρία σεμινάρια αποτελούν εισαγωγή στη διαδικασία προετοιμασίας επιτυχημένων ερευνητικών προτάσεων στον Ορίζοντα 2020. Η πληροφόρηση που παρέχεται στο κάθε ένα εκ των τριών λειτουργεί συμπληρωματικά σε σχέση με τα άλλα.

· 07/07: H2020 Successful Proposal – Interview with a Coordinator
Ζωντανή συνέντευξη Συντονιστή/στριας επιτυχημένης πρότασης στο Πρόγραμμα Η2020, με σκοπό τη συζήτηση των εχέγγυων για να θεωρείται μια πρόταση ανταγωνιστική και της ειδοποιούς διαφοράς μιας επιτυχημένης πρότασης.

· 09/07: H2020 Evaluation Process – Interview with an Evaluator
Παρουσίαση της διαδικασίας αξιολόγησης ερευνητικών Προτάσεων στον Ορίζοντα 2020 μέσα από μία διαδραστική συνέντευξη με έμπειρο αξιολογητή. 

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στα σεμινάρια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.research.org.cy

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2020 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting