Πρόγραμμα Στήριξης Μικρών Επιχειρήσεων στη περιοχή Τροόδους

Το Δίκτυο Τροόδους συντονίζει το πρόγραμμα «Στήριξη Μικρών Επιχειρήσεων του Τροόδους»  της  Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) για την παροχή εξατομικευμένης καθοδήγησης (mentoring), σε 30 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τουριστικό τομέα  στις Ορεινές Κοινότητες του Τροόδους. Το πρόγραμμα στήθηκε από το Γραφείο του National Champion για τη Ευρωπαϊκή Βουλή της Υπαίθρου και υλοποιείτε σε συνεργασία με  το Γραφείο του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο ώστε να υποστηρίζει τις Μικρές Επιχειρήσεις  που βρίσκονται ή λειτουργούν στις ορεινές περιοχές του Τροόδους , με στόχο να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να ενισχύσουν τις επιδόσεις τους και να τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν, με τη χορήγηση επιδοτήσεων για συμβουλευτικές υπηρεσίες. και υποστήριξη καθοδήγησης. Αποτελείται από 3 Εργαστήρια (workshops), που θα υλοποιηθούν τους μήνες  Φεβρουάριο , Μάρτιο και Απρίλιο  του 2020 , θα προσφερθούν  δωρεάν για όλες τις εταιρείες του Τροόδους και θα αφορούν την  οργάνωση και  την προβολή της Εταιρείας, όπως και τα προϊόντα της.

Ο στόχος των εργαστηρίων είναι να  δώσουν την ευκαιρία  στις εταιρείες που θα λάβουν μέρος να βελτιώσουν τις επιχειρησιακές τους δεξιότητες, συζητώντας τα υπάρχοντα θέματα με τους ειδικούς εμπειρογνώμονες, και μαθαίνοντας για τις διαφορετικές λύσεις που διατίθενται στην αγορά για την αντιμετώπιση τους.  Θα ακολουθήσει εξατομικευμένη επαγγελματική καθοδήγηση, για 30 εταιρείες που έχουν επιλεγεί και πληρούν τα κριτήρια του Προγράμματος, στον  χώρο των εταιρειών βασισμένη  στις δικές τους ανάγκες, με σκοπό την ανάπτυξη τους και την αναβάθμιση τους σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Η  εξατομικευμένη επαγγελματική καθοδήγηση θα διεξαχθεί από Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο του 2020 και η  παρουσίαση των τελικών  αποτελεσμάτων του προγράμματος τέλος Μαΐου. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο Τρόοδος , έχοντας τις 30 επιχειρήσεις σαν καλές πρακτικές και η πολυδιάστατη  συνεργασία και η δικτύωση των συμμετεχόντων .

Παναγιώτης Παπαδόπουλος  - National Champion –Cyprus
Ευρωπαϊκή Βουλή της Υπαίθρου

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2020 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting