Περιβαλλοντική Ημερίδα στο ΕΒΕΛ

Εκδήλωση με τίτλο “Zero Waste to Landfill”  φιλοξενεί το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού την ερχόμενη Τρίτη 16 Οκτωβρίου. Η εκδήλωση, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, σκοπό έχει να παρουσιάσει τις βασικές πτυχές της κυκλικής οικονομίας, η οποία διαλαμβάνει τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων και την κατά το δυνατό εξάλειψη της παραγωγής των αποβλήτων. Τη συγκεκριμένη ενότητα θα παρουσιάσει ο Λέκτορας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Δρ. Α. Ζορπάς. 

Πέραν του ότι η όλη ιδέα της κυκλικής οικονομίας βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με τον στόχο της διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος, και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής, αποτελεί και αναδυόμενη υποχρέωση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οποία το Zero Waste to Landfill, αποτελεί στόχο ο οποίος πρέπει να επιτευχθεί πλήρως μέχρι το 2030.

Στην προσπάθεια επίτευξης αυτού του στόχου, εξαιρετικά σημαντικές και διδακτικές, είναι οι καλές πρακτικές που ήδη ακολουθούνται με επιτυχία από κάποιους οργανισμούς, όπως για παράδειγμα η CYTA. Τις εμπειρίες της  CYTA θα παρουσιάσει ο επικεφαλής του Τμήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Θ. Μακρυγιάννης. Για περισσότερες πληροφορίες και για συμμετοχή στη ημερίδα οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με τα γραφεία του ΕΒΕΛ στο τηλέφωνο 25855000. 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting