Γενικές Ειδήσεις Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022

Διαδικτυακή Έρευνα για αξιολόγηση υφιστάμενων Βιομηχανικών / Βιοτεχνικών Ζωνών και η ανάγκη καθορισμού νέων

Το ΚΕΒΕ επιθυμεί να σας ενημερώσει ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, έχουν αναθέσει σε ιδιωτικό οργανισμό την εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης των υφιστάμενων Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Ζωνών και Περιοχών και μελέτης καθορισμού νέων Περιοχών σε Παγκύπρια κλίμακα.

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2022 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-