Γενικές Ειδήσεις Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018

Παρουσίαση των προνοιών του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018

Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε την υπό αναφορά παρουσίαση, από λειτουργούς του Τμήματος Περιβάλλοντος, έτσι ώστε να είστε πλήρως ενήμεροι σε ότι αφορά τις πρόνοιες της πολύ πρόσφατης (31/07/2018) σχετικής νομοθεσίας.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting