Γενικές Ειδήσεις Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Εταιρεία-Φορέα Διαχείρισης Χαρτιού Μη-συσκευασίας

Σύμφωνα με τη νομοθεσία «Οι Περι Αποβλήτων (Διαχείριση χαρτιού μη συσκευασίας) Κανονισμοί του 2017» κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά της Κύπρου χαρτί μη συσκευασίας πρέπει να συμμετάσχει σε συλλογικό ή ατομικό σύστημα διαχείρισης του χαρτιού. Μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας συνεπάγεται την επιβολή πολύ αυστηρών ποινών.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting