Γενικές Ειδήσεις Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

Ιστοσελίδα για την Νομοθεσία της ΕΕ για τους Καταναλωτές

Σας πληροφορούμε ότι από σήμερα οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οργανισμοί έχουν πρόσβαση σε μια περιεκτική κάμα ηλεκτρονικής πληροφόρησης για να υποβοηθηθούν να συμμορφωθούν με την Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τους καταναλωτές μέσω ειδικής ιστοσελίδας με την ονομασία Consumer Law Ready www.consumerlawready.eu.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting