Γενικές Ειδήσεις Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

Έρευνα για τις ανάγκες στη λειτουργία των επιχειρήσεων

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού σας προσκαλεί σε συμμετοχή στην έρευνα που διεξάγεται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου CIDE-NET (CREATIVE and INNOVATION DRIVEN ENTERPRISES’ NETWORK) το οποίο εντάσσεται στο διακρατικό πρόγραμμα Interreg Balkan-Med.

Στόχος της έρευνας είναι η εκτενής ανάλυση των αναγκών σε ό,τι αφορά εκσυγχρονισμό, καινοτομία και δημιουργικότητα στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Οι τομείς που έχουν επιλεγεί για συμμετοχή στην έρευνα είναι οι ακόλουθοι:

1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Financial, Legal, Ship-management)
3. ΕΜΠΟΡΙΟ (Χονδρικό, Λιανικό)
4. AGROFOOD (Γαλακτοκομικά, Αλλαντικά, Φρούτα, Αρτοσκευάσματα, Οινοποιεία)
Για συμμετοχή στην έρευνα παρακαλείστε όπως χρησιμοποιήσετε τον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://goo.gl/forms/DZLl0eD0ZoDC6qdg2

Το έργο CIDE-NET:

Καθώς η δημιουργικότητα και η καινοτομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης, το CIDE-NET (Creative and Innovation Driven Enterprises’ Network) είναι το ευρωπαϊκό έργο που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην υιοθέτηση καλών πρακτικών καινοτομίας στους τομείς της παραγωγής, οργάνωσης και εμπορίου.

Το έργο προνοεί την πραγματοποίηση στοχευμένων δράσεων, έτσι ώστε να μπορέσει να φέρει τις επιχειρήσεις πιο κοντά σε καινοτόμες πρακτικές. Ανάμεσα στις σημαντικότερες δράσεις που διαλαμβάνει το CIDE – NET είναι η διεξαγωγή ερευνών σε κάθε χώρα των εταίρων με σκοπό να εντοπιστούν οι ανάγκες και οι δυνατότητες που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο και ακολούθως να δοθούν οι κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές στις επιχειρήσεις για την εισαγωγή και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και βέλτιστων πρακτικών με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας και της αποδοτικότητας στις λειτουργίες τους.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού εργαλείου εδαφικής διακρατικής συνεργασίας Interreg Balkan-Mediterranean (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινοπραξία του προγράμματος περιλαμβάνει οργανισμούς από Αλβανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρο και ΠΓΔΜ. Συγκεκριμένα οι εταίροι είναι:

1. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού
2. Hellenic Management Association
3. Union of Hellenic Chambers of Commerce
4. Business Confederation of FYROM
5. Union of Albanian Business
6. Union of Private Bulgarian Entrepreneurs (VAZRAZDANE)

Για πληροφορίες:
Νικόλας Ιορδάνου
Ανώτερος Λειτουργός ΕΒΕ Λεμεσού
25855000

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting