Γενικές Ειδήσεις Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Μεταβατική Συμφωνία για Ρύθμιση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής

H συμφωνία για τον τρόπο καταβολής της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (Α.Τ.Α) θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1/1/2018.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting