Χαράλαμπος Παττίχης Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Χ. Παττίχης: Δικαιωθήκαμε για το deal της Remedica

Πολύ καλή συνεργασία με τον νοτιοαφρικανικό όμιλο Ascendis και πλουραλισμό όσον αφορά τις ιδέες για περαιτέρω ανάπτυξη επισημαίνει ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της Remedica, Χαράλαμπος Παττίχης, τονίζοντας ότι ένα χρόνο μετά αποδεικνύεται πως η απόφαση για το deal εξαγοράς ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή, κάτι που αποτελεί δικαίωση για την εταιρεία. Η εμπορική στρατηγική επικεντρώνεται σήμερα στην ανάπτυξη νέων γενερικών προϊόντων, στη διείσδυση σε νέες αγορές και στην ανάπτυξη συνεργειών.

Ποια τα δεδομένα στη Remedica ένα, περίπου, χρόνο μετά την εξαγορά της από την Ascendis και ποιες προοπτικές έχουν δημιουργηθεί;
Τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί ταυτίζονται με τις προσδοκίες που είχαμε όταν πήραμε την απόφαση να βρούμε κάποιο στρατηγικό επενδυτή. Δηλαδή, ένα επενδυτή ο οποίος, μέσα από τις ευκαιρίες που θα προσέφερε στην Remedica, θα τη βοηθούσε να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο και θα την έκανε πιο δυνατή στη διεθνή εμπορική δραστηριότητα. Αυτό που διαπιστώνουμε ένα χρόνο μετά είναι ότι η Remedica βρίσκεται κάτω από ένα διεθνή όμιλο με αρκετές εταιρείες και πολλά προϊόντα. Έχουν προσδιοριστεί οι συνέργειες, οι οποίες θα μεγαλώσουν ακόμη περισσότερο την εταιρεία και που πρόκειται σύντομα να την καταστήσουν πιο δυνατή, με περισσότερα προϊόντα και πρόσβαση σε καινούργιες αγορές. Πιστεύουμε ότι έχουμε κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή και αυτό μας δικαιώνει θα έλεγα, ένα χρόνο μετά, αφού πέραν της πολύ καλής συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ μας, επικρατεί και πλουραλισμός όσον αφορά τις ιδέες, οι οποίες στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της Remedica αλλά και του ομίλου γενικότερα. Είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί έχουμε να κάνουμε με συνεργάσιμους και έξυπνους ανθρώπους, που έχουν ως στόχο να επενδύουν στο εργατικό δυναμικό, στις σχέσεις με τους πελάτες και σε ισχυρές εμπορικές επωνυμίες, αυξάνοντας έτσι την αξία του ομίλου.   

Ποιο μερίδιο της παραγωγής καταλαμβάνουν οι εξαγωγές της Remedica;
Η εταιρεία εξάγει πέραν του 90% της παραγωγής της σε περισσότερες από 100 χώρες. Υπάρχει μια ανοδική και αναπτυξιακή πορεία, ιδιαίτερα τα τελευταία δέκα χρόνια, κάτι που προσπαθούμε να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο, μέσα από ορθές, έξυπνες και συλλογικές αποφάσεις. Πιστεύουμε ότι, μέσα από τη νέα μας οικογένεια, αυτό θα επιτευχθεί πιο εύκολα, παρά εάν ήμασταν μόνοι μας.

Ποια τα επόμενα πλάνα της εταιρείας;
Η στρατηγική της Remedica είναι καθορισμένη και προσαρμόζεται ανάλογα με τις εξελίξεις και τις διάφορες προκλήσεις που υπάρχουν σε κάθε δεδομένη στιγμή. Όσον αφορά την εμπορική στρατηγική, αυτή εστιάζεται στην ανάπτυξη νέων γενερικών προϊόντων, στη διείσδυση σε νέες αγορές και στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου Ascendis. Η οργανική ανάπτυξη ενισχύεται ακόμα περισσότερο μέσα και από τα διάφορα μέτρα εξοικονόμησης που έχουμε σχεδιάσει για την επόμενη πενταετία και αφορούν κυρίως θέματα ενέργειας και τη συνεργασία με εναλλακτικούς προμηθευτές.
Τέλος, δίδεται μεγάλη έμφαση στη δημιουργία ενός ενδυναμωτικού χώρου εργασίας, που θα αποτελεί χώρο έλξης ταλέντων, τα οποία μέσα από την κατάλληλη διαχείριση θα μπορούν να αναπτυχθούν και να δημιουργούν με στόχο την καινοτομία, κάτι που θα μας προσδώσει και συγκριτικό πλεονέκτημα. Όραμα της Remedica είναι ένας υγιέστερος κόσμος μέσα από τις ενέργειές της, που θα της επιτρέπουν να συνεχίσει να μεγαλώνει και να δημιουργεί πλούτο και νέες θέσεις εργασίας.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της Remedica περιγράφει, σε γενικές γραμμές, τα στάδια της παραγωγής που ακολουθεί η φαρμακοβιομηχανία, βάσει των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας που εφαρμόζει.

Πρώτες ύλες
Περιληπτικά, η διαδικασία παραγωγής αρχίζει πολύ πριν έλθουν οι πρώτες ύλες στο εργοστάσιό μας, με την αναγνώριση, τον έλεγχο και την έγκριση των παρασκευαστών τους, κάτι για το οποίο εργάζονται πολλά άτομα, συμπεριλαμβανομένων και επιθεωρητών που επισκέπτονται και ελέγχουν τα εργοστάσια παραγωγής των πρώτων υλών και των άλλων υλικών που χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζουμε. 

Ταυτοποίηση παραλαβών  
Με την άφιξη των πρώτων υλών στο εργοστάσιο όλα τα δοχεία μπαίνουν σε «καραντίνα» σε ειδικά διαμορφωμένους και απομονωμένους χώρους και ακολούθως άτομα εκπαιδευμένα από το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας παίρνουν δείγματα. Το Τμήμα διεξάγει ελέγχους, οι οποίοι περιλαμβάνουν την ταυτοποίηση του περιεχομένου όλων των δοχείων της κάθε παραλαβής, τον ποσοτικό προσδιορισμό και τις παραμέτρους που προσδιορίζονται από την επικυρωμένη μέθοδο ανάλυσης. Αφού επιβεβαιωθεί ότι οι πρώτες ύλες πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές, τότε «απελευθερώνονται» από την καραντίνα και μεταφέρονται σε άλλο μέρος της αποθήκης, απ’ όπου μπορεί να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα για την παραγωγή των διαφόρων προϊόντων. Σημειώνεται ότι όλοι οι αποθηκευτικοί χώροι είναι κλιματιζόμενοι με έλεγχο υγρασίας και θερμοκρασίας.

Μητρώα και παραγωγή
Ακολούθως θα εκδοθούν τα μητρώα παραγωγής, που περιέχουν τη φόρμουλα, τη μέθοδο και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Έπειτα ζυγίζονται τα διάφορα υλικά (πρώτες ύλες) και για τα περισσότερα φάρμακα σε στερεά μορφή απαιτείται μια αρχική επεξεργασία, που σκοπό έχει να δώσει στο υλικό δυο ιδιότητες, τη συμπιεστότητα και τη ροή. 
Δισκία: Μετά την πιο πάνω διαδικασία οι πρώτες ύλες αναμειγνύονται με άλλα υλικά και η ανάμειξη συμπιέζεται σε ειδικά μηχανήματα, ούτως ώστε να δημιουργηθούν τα δισκία, πολλά από τα οποία υποβάλλονται στη συνέχεια σε διαδικασία επικάλυψης.  
Κάψουλες: Αν η δοσομορφία είναι κάψουλες, τότε η ανάμειξη μπαίνει δοσομετρικά σε αυτές με τη χρήση γεμιστικών μηχανών (καψουλομηχανών). Τα δισκία και οι κάψουλες τότε συσκευάζονται είτε σε μπλίστερς (blisters), που τοποθετούνται σε κουτάκι με φύλλο οδηγιών χρήστη είτε σε δοχεία με ετικέτα.                  
Σιρόπια: Αν πρόκειται για σιρόπι, τότε γεμίζονται τα μπουκάλια με την ανάμειξη και ακολούθως κλείνουν με την τοποθέτηση πώματος. Μετά επικολλάται ετικέτα σε κάθε μπουκάλι, το οποίο στη συνέχεια τοποθετείται σε κουτάκι με το φύλλο οδηγιών χρήστη. 
Κρέμες: Για τις κρέμες ακολουθείται άλλη διαδικασία, όπου αρχικά η υδατική φάση ετοιμάζεται ξεχωριστά από τη λιπαρή και αφού θερμανθούν στις κατάλληλες θερμοκρασίες σμίγονται σε ειδικό μίξερ με ανάδευση και ομογενειοποίηση. Ακολούθως, η κρέμα γεμίζεται σε σωληνάρια που φέρουν το όνομα και πληροφορίες για το συγκεκριμένο προϊόν. Ακολούθως αυτά σφραγίζονται και τοποθετούνται σε κουτάκι με φύλλο οδηγιών χρήστη.

Αλλεπάλληλοι έλεγχοι  
Η όλη παραγωγική διαδικασία διεξάγεται με πολλούς αυτοματισμούς και σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου, μεταξύ άλλων, τηρείται συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας και διαφοράς πίεσης, σε σχέση με την ατμόσφαιρα και με γειτονικούς χώρους, ενώ υπάρχει παντού σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Επίσης, η καθαριότητα είναι υψίστης σημασίας για τη Remedica. Επισημαίνεται ότι σε διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας γίνονται έλεγχοι τόσο από το ίδιο το Τμήμα Παραγωγής όσο και ανεξάρτητοι από το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, το οποίο εκδίδει και το πιστοποιητικό του τελικού συσκευασμένου προϊόντος.

Παρόλα αυτά, για να πωληθεί ένα φαρμακευτικό προϊόν, πρέπει η κάθε παρτίδα να τύχει ελέγχου από εξειδικευμένο πρόσωπο, το οποίο, βάσει νομοθεσίας, πρέπει να έχει συγκεκριμένα προσόντα και πείρα, ώστε να πιστοποιήσει ότι η παρτίδα έχει παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες καλής παρασκευαστικής πρακτικής και ότι πληροί τους όρους της άδειας κυκλοφορίας, που εκδίδονται από το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα της κάθε χώρας. Όμως, η διαδικασία στην πραγματικότητα δεν τελειώνει εδώ, αφού ακόμα και μετά την παράδοση των φαρμάκων στους πελάτες, η εταιρεία συνεχίζει τους ελέγχους με περιοδική ανασκόπηση ποιότητας προϊόντων, διεξαγωγή μελετών σταθερότητας σε τουλάχιστον μια παρτίδα τον χρόνο για κάθε προϊόν και σε πολλά άλλα επίπεδα.

Πέντε εργοστάσια: Σύμφωνα πάντα με τους κανόνες καλής παρασκευαστικής πρακτικής, η εταιρεία έχει πέντε ξεχωριστά εργοστάσια τα οποία είναι αυτόνομα και στο κάθε ένα παρασκευάζονται διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων. Έτσι, επιπρόσθετα από το κυρίως εργοστάσιο για τα προϊόντα γενικής κατηγορίας, λειτουργεί ένα για τα πενικιλινούχα σκευάσματα, ένα για τις κεφαλοσπορίνες, ένα για τα αντικαρκινικά, καθώς κι ένα για ορμόνες. 


ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting