Χαράλαμπος Χρυσοστόμου Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Europe Direct Λεμεσού: ό,τι πρέπει να ξέρετε για την ΕΕ

Η «Επιχειρηματική Λεμεσός», θέλοντας να μεταφέρει στις επιχειρήσεις και στους αναγνώστες της γενικότερα έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκαινιάζει τακτική συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Λεμεσού. Ο επικεφαλής του Κέντρου, δρ Χαράλαμπος Χρυσοστόμου, μιλά στη συνέντευξη που ακολουθεί για τον ρόλο, τους συντελεστές και τη δράση του.

Τι είναι το Europe Direct Λεμεσού; 

Το Europe Direct Λεμεσού είναι Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης, που ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2013 με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και εδρεύει στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Το Κέντρο ανήκει στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Europe Direct, που αποτελείται από 521 Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης, τα οποία λειτουργούν σε 28 κράτη μέλη της ΕΕ.  

Το Europe Direct Λεμεσού απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και τους οργανωμένους φορείς της κοινωνίας, με σκοπό να τους μεταφέρει την ευρωπαϊκή πληροφόρηση με εύκολο και πρακτικό τρόπο. 

Τι είδους πληροφόρηση και υπηρεσίες μπορεί να λάβει ένας πολίτης από το Europe Direct Λεμεσού;

Το Κέντρο εξυπηρετεί και ενημερώνει το κοινό με τις ακόλουθες υπηρεσίες και δράσεις, οι οποίες προσφέρονται δωρεάν:

·Παροχή πληροφοριών, βοήθειας και συμβουλών σε σχέση με ευρωπαϊκά θέματα (δικαιώματα που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, ευκαιρίες χρηματοδότησης, προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, νομοθεσία, κ.ά.)

·Προώθηση και ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινοτικά προγράμματα.

·Δημιουργία και διάχυση Ενημερωτικού Δελτίου (ηλεκτρονικού και έντυπου) με σημαντικές πληροφορίες για ευρωπαϊκά θέματα.

·Διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων ενημερωτικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα για το ευρύ κοινό.


Μπορείτε να αναφέρετε συγκεκριμένα θέματα, για τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον από το κοινό;

Το κοινό ενδιαφέρεται κυρίως για χρηματοδοτήσεις από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θέσεις εργασίας στα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, θέσεις πρακτικής άσκησης για ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και για υποτροφίες που απευθύνονται σε φοιτητές, οι οποίοι ενδιαφέρονται να σπουδάσουν σε χώρες της ΕΕ.

Ποιοι είναι οι συνεργάτες του Europe Direct Λεμεσού;

Συνεργάτες του Κέντρου είναι Δήμοι της Μείζονος Λεμεσού (Δήμος Λεμεσού, Δήμος Αγίου Αθανασίου, Δήμος Γερμασόγειας, Δήμος Μέσα Γειτονιάς, Δήμος Ύψωνα, Δήμος Κάτω Πολεμιδιών), οι Δήμοι Γεροσκήπου, Δερύνειας, Μόρφου και Αμμοχώστου, η Κοινότητα Παλώδιας, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λεμεσού και το ΕΒΕΛ. 

Ποια είναι η δράση του τους τελευταίους 12 μήνες σε αριθμούς;

Σε αριθμούς, η δράση του Europe Direct Λεμεσού καταγράφεται τους τελευταίους 12 μήνες ως εξής όσον αφορά την εξυπηρέτηση: 100 άτομα σε προσωπικές συναντήσεις, 300 τηλεφωνικώς, 150 μέσω αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, 21 εκδηλώσεις και ημερίδες. Συνολικά εξυπηρετήθηκαν 4.000 άτομα. 

Ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας και πώς μπορεί κάποιος να ενημερωθεί περισσότερο;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν με τους εξής τρόπους: τηλεφωνικώς στο 25002044, ηλεκτρονικά europedirect@cut.ac.cy και στην ιστοσελίδα http://europedirect.cut.ac.cy/    


ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

iso logo

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting