Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019

Οι βασικές πρόνοιες του δικαίου του ανταγωνισμού

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γενικές αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις και θα αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αναγνωρίζουν εάν μια επιχειρηματική πρακτική είναι συμβατή ή όχι με τους κανόνες του ανταγωνισμού. Επίσης, θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις συνέπειες της καταστρατήγησης των κανόνων του ανταγωνισμού και τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους ώστε να περιορίσουν τους κινδύνους εμπλοκής σε μια αντιανταγωνιστική πρακτική. 

Περισσότερες Πληροφορίες

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting