Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019

Φορολογικός Χειρισμός των Παροχών σε Είδος – Benefits in Kind

Το ΚΕΒΕ επιθυμεί να σας ενημερώσει ότι το Τμήμα Φορολογίας έκδωσε Ενημερωτικό Έντυπο στο οποίο επεξηγούνται αναλυτικά οι περιπτώσεις όπου, φορολογούμενοι οι οποίοι λαμβάνουν στο πλαίσιο εργοδότησης τους Παροχές σε Είδος - Benefits in Kind, υπόκεινται σε φορολογία.


ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting