Το ΕΒΕ Λεμεσού πρωταγωνιστεί στην στήριξη της Γαλάζιας Ανάπτυξης

To Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού (ΕΒΕΛ) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για χρηματοδότηση του έργου MARITEC-X (Marine and Maritime Research, Innovation, Technology Centre of Excellence), το οποίο εντάσσεται ανάμεσα  στα κορυφαία χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ευρέως γνωστό HORIZON 2020 -  Teaming for Excellence. Το έργο πήρε το πράσινο φως κατόπιν έντονης και ανταγωνιστικής διαδικασίας με διάρκεια δύο περίπου ετών από την πρώτη υποβολή της πρότασης, καθώς και δύο διαφορετικών χρονολογικά φάσεων αξιολόγησης, καταλαμβάνοντας την 1η θέση ανάμεσα στις Κυπριακές συμμετοχές και την 3η θέση σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο από συνολικά 208 υποβληθείσες προτάσεις.  

Το Επιμελητήριο μας συμμετέχει ως εταίρος στην κοινοπραξία του προγράμματος που στόχο έχει την δημιουργία Κέντρου Αριστείας με έδρα την Κύπρο, το οποίο θα λειτουργεί με βάση τους άξονες προαγωγής και προώθησης της επιστημονικής και επιχειρηματικής καινοτομίας σε θέματα ναυτιλίας και θαλάσσιας ζωής στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Το Κέντρο Αριστείας προβλέπει την εναρμόνιση με την γενική στρατηγική Smart Specialization Strategy for Cyprus με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT), το περιβάλλον και οι κοινωνικές προκλήσεις.
  
Υπογραμμίζουμε πως πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική πρωτοβουλία στήριξης της Γαλάζιας Ανάπτυξης και της ενίσχυσης του οικοσυστήματος του τομέα στη χώρα μας, γεγονός που συμβάλλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στον ευρύτερο τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας με την παροχή ενός πιο ολοκληρωμένου προϊόντος. 
 
Το έργο MARITEC-X μετεξελίσσεται και μετονομάζεται πλέον σε Cyprus Marine and Maritime Institute (CMMI).  Η συνολική χρηματοδότηση του έργου ανέρχεται στα €30 εκατομμύρια, όπου τα €15 εκατομ. αποτελούν την χρηματοδότηση της ΕΕ και τα υπόλοιπα €15 εκατομ. είναι η χρηματοδότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναμένεται εντός των επόμενων δύο με τριών ετών η δημιουργία σημαντικών έργων προστιθέμενης αξίας στη Λάρνακα και στη Λεμεσό, όπως σύγχρονα και πρωτοποριακά εργαστήρια και υποδομές για την υποστήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης τεχνολογιών αιχμής σε ξηρά και θάλασσα. Σημειώνουμε δε, πως θα προσφερθούν δεκάδες ποιοτικές θέσεις εργασίας με την αξιοποίηση σημαντικού αριθμού επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού. 

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελούν οι εξής σημαντικοί Οργανισμοί από Κύπρο και εξωτερικό:
1.         Δήμος Λάρνακας (συντονιστής έργου)
2.         Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού
3.         Marine Institute of Ireland
4.         SmartBay Ireland
5.         University of Southampton
6.         Maritime Institute of Eastern Mediterranean
7.         Geolmaging Ltd
8.         Signalgenerix Ltd

Ολοκληρώνοντας, το Επιμελητήριο μας ευχαριστεί θερμά τους εταίρους του προγράμματος για την άριστη και παραγωγική συνεργασία, καθώς και όλους όσοι έχουν συνδράμει με την υποστήριξη και την συμπαράσταση τους στην μεγάλη αυτή επιτυχία.  

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting