Τέσσερα νέα πράσινα σημεία στην Λεμεσό

Τέσσερα νέα πράσινα σημεία δημιουργούνται στην επαρχία Λεμεσού για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν μετά το κλείσιμο του σκυβαλότοπου στο Βατί. Η απόφαση λήφθηκε σε πρόσφατη συνάντηση του Επαρχιακού Συμβουλίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Λεμεσού με τον Υπουργό Γεωργίας Κώστα Καδή. Κοινή διαπίστωση είναι ότι τα τέσσερα πράσινα σημεία που λειτουργούν σήμερα στην επαρχία, σε Φασούλα, Κολόσσι, Αυδήμου και Παρεκκλησιά, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να καλύψουν τις ανάγκες. 

Το κλείσιμο του σκυβαλότοπου, σε συνδυασμό, με τα ανεπαρκή σε αριθμό πράσινα σημεία και τις δυσβάστακτες χρεώσεις που επέβαλλαν ιδιωτικές μονάδες διαλογής αποβλήτων στους μεταφορείς σκιπ, έχουν ως συνέπεια πολλά άχρηστα αντικείμενα να καταλήγουν στην ύπαιθρo. Ως εκ τούτου συμφωνήθηκε η άμεση κατασκευή και λειτουργία τεσσάρων επιπρόσθετων πράσινων σημείων στην Επταγώνια, τη Μουτταγικα, το Πελένδρι και το Τσερκέζ Τσιφλίκ, όπως προβλεπόταν στον αρχικό σχεδιασμό.  Το Συμβούλιο του ΟΕΔΑ Λεμεσού ανέλαβε να προβεί σε εισηγήσεις και για τη δημιουργία επιπρόσθετων κινητών πράσινων σημείων, μεταξύ των οποίων και ένα στο Βατί, όπου μέχρι πρόσφατα κατέληγαν και όλες οι ροές οικιακών αποβλήτων της επαρχίας όπως κλαδέματα, ογκώδη κι άλλα άχρηστα υλικά. 

Όπως ανέφερε ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος Κώστας Χατζηπαναγιώτου, συζητείται αφενός η κατασκευή πράσινων σημείων που περιλαμβάνονταν στον αρχικό σχεδιασμό από το κράτος, αλλά δεν κατασκευάστηκαν λόγω ενστάσεων των τοπικών αρχών. Αφετέρου, το Υπουργείο ζήτησε προτάσεις από τις κατά τόπους αρχές, για δημιουργία νέων πράσινων σημείων. Για τα πράσινα σημεία που ήταν στον αρχικό σχεδιασμό, έχουν εκπονηθεί μελέτες και μπορούν να κατασκευαστούν και λειτουργήσουν εντός του 2020, αφού υπάρχουν και σχετικά κονδύλια από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.  Ωστόσο, υια τυχόν νέα πράσινα σημεία θα απαιτηθεί μεγαλύτερος χρόνος, λόγω του ότι θα πρέπει να εκπονηθούν οι αναγκαίες προς τούτο μελέτες.  

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting