Ολοκληρώθηκε το έργο AppHelp4SMEs, με συμμετοχή του ΕΒΕΛ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού (ΕΒΕΛ) συμμετείχε ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο Apphelp4SMEs στα πλαίσια του οποίου έχει δημιουργηθεί η Υπηρεσία Διασύνδεση και Στήριξης της Μαθητείας στους ενδιάμεσους φορείς (Επιμελητήρια Λεμεσού και Πάφου και ΠΟΒΕΚ) με σκοπό την παροχή πληροφόρησης και στήριξης στις επιχειρήσεις όσον αφορά το σύστημα μαθητείας και την εργοδότηση μαθητευομένων. Η Υπηρεσία αυτή αποτελείται από καταρτισμένους υποστηρικτές της Μαθητείας για την παροχή άμεσης βοήθειας στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσλάβουν μαθητευόμενους. Έχει επίσης δημιουργηθεί έντυπο υλικό πληροφόρησης καθώς και διαδικτυακή εργαλειοθήκη με πληροφορίες και εργαλεία για τις επιχειρήσεις. 

Πέρα της δημιουργίας της Υπηρεσίας Διασύνδεσης και Στήριξης, κατά την διάρκεια των δύο χρόνων που το ΕΒΕΛ συμμετείχε στο έργο αυτό, συνεργάστηκε με επιτυχία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού καθώς επίσης και με τους Επιθεωρητές Εργασίας στη Λεμεσό, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την τοποθέτηση μεγάλου αριθμού μαθητευομένων σε επιχειρήσεις μέλη των ενδιάμεσων φορέων. Σημαντική προσθήκη στην τεχνογνωσία και εμπειρία που απέκτησε το ΕΒΕΛ μέσω του προγράμματος αυτού είναι η συνεργασία με τους εταίρους στο Ηνωμένο Βασίλειο, AELP – Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Σημειώνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει, ιστορικά, ένα επιτυχημένο σύστημα μαθητείας και οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις θα το βελτιώσουν ακόμα περισσότερο. Η εμπειρία του Η.Β έδειξε επίσης ότι η συμμετοχή και συνεισφορά των εργοδοτών στον σχεδιασμό προτύπων μαθητείας αυξάνουν τις πιθανότητες συμμετοχής των επιχειρήσεων στα σχέδια Μαθητείας και την προσφορά θέσεων. 

Το ΕΒΕΛ, και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου Apphelp4SMEs, προσφέρει στήριξη προς τις επιχειρήσεις μέσω της διατήρησης της Υπηρεσίας Διασύνδεσης και Στήριξης της Μαθητείας στα γραφεία του και συνεχίζει την συνεργασία με τους Επιθεωρητές Εργασίας για την εξεύρεση εργοδοτών και τοποθέτηση μαθητευομένων στις επιχειρήσεις. Επίσης αναμένεται ότι με τις απαραίτητες αναβαθμίσεις/αλλαγές που γίνονται και επίκειται να γίνουν από το Υπουργείο Παιδείας και με τη συνέχιση και αναβάθμιση της συνεργασίας μεταξύ των εργοδοτικών φορέων και του Υπουργείου, το Σύστημα Μαθητείας θα καταστεί πλέον μια εναλλακτική επιλογή, για τους νέους και όχι απλώς μια “δεύτερη ευκαιρία“.  


ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting