Συμμετοχή του ΕΒΕ Λεμεσού στο Συνέδριο «Πολιτική Συνοχής: Υποστήριξη στην Κοινωνία και τις ΜμΕ»

Με ουσιαστική συμμετοχή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού (ΕΒΕΛ) πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Πάφο το Συνέδριο «Πολιτική Συνοχής: Υποστήριξη στην Κοινωνία και τις ΜμΕ», στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου “In4COHESION – Information and Awareness for Cohesion Policy via Media”. Στόχος του συνεδρίου ήταν η ενημέρωση του κοινού για τους τρόπους πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των Τοπικών Αρχών σε ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά και η παρουσίαση διάφορων καλών πρακτικών. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, έγιναν παρουσιάσεις από δημόσιους, τοπικούς και ιδιωτικούς φορείς.

Εκ μέρους του ΕΒΕΛ, ο Ανώτερος Λειτουργός Νικόλας Ιορδάνου, παρουσίασε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρονται στις ΜμΕ μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ο κ. Ιορδάνου αναφέρθηκε στο έργο του Επιμελητηρίου σε σχέση με τον τομέα, καθώς και τους τρόπους αξιοποίησης των δράσεων και των υπηρεσιών που δημιουργούνται για τις επιχειρήσεις και την ενδυνάμωση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Ταυτοχρόνως, ενημέρωσε το κοινό για τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά έργα που συμμετέχει το Επιμελητήριο και τα οφέλη που προκύπτουν προς τους ενδιαφερόμενους φορείς, κυρίως όσον αφορά την ανάπτυξη του τομέα της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Το έργο “In4COHESION” αποσκοπεί στην ουσιαστικότερη κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζει η Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στην Κύπρο.  Στόχος του είναι η επαρκής  πληροφόρηση του κοινού για την Πολιτική Συνοχής, τα αποτελέσματά της, τον ρόλο της στην επίτευξη των πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ και το μέλλον της. Το “In4COHESION” υλοποιείται από τους εταίρους: ΙΜΗ, Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, Πανεπιστήμιο Frederick, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και Enoros Consulting. 

Το ΕΒΕΛ στα πλαίσια του ευρύτερου ρόλου που διαδραματίζει για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην Κύπρο, στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες ενημέρωσης και βρίσκεται πάντοτε στη διάθεση όλων των επιχειρήσεων και φορέων για την ανάπτυξη συνεργασιών προς αυτό τον σκοπό.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting