Ευκαιρίες Ανάπτυξης Επιχειρηματικών ΣυνεργασιώνΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ “BalkanMed e-Business Pages”

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού προσκαλεί τις επιχειρήσεις οποιουδήποτε τομέα, επιχειρηματικούς συνδέσμους, φορείς και οργανισμούς, εφόσον το επιθυμούν όπως  εγγραφούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα διεθνούς συνεργασίας e-Business Pages  χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο: https://www.bmbpages.biz

Στόχος του e-Business Pages μέσω της χρήσης της  ηλεκτρονικής πλατφόρμας
- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων των Βαλκανικών χωρών και της Κύπρου.  
- Παροχή ευκαιριών ανάπτυξης και διεύρυνσης των επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων των Βαλκανικών  χωρών και της Κύπρου. 
- Προώθηση των εργασιών και των προϊόντων που προσφέρουν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) που θα εγγραφούν στην πλατφόρμα συμπεριλαμβάνοντας το εταιρικό τους προφίλ.
- Απευθείας επαφή και διασύνδεση με άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς.
- Αναζήτηση αντίστοιχων ΜμΕ που είναι καταχωρημένες στην πλατφόρμα.   
- Παροχή σημαντικών πληροφοριών όπως, έρευνες, κινητικότητα και τάσεις των αγορών της Βαλκανικής χερσονήσου και της Μεσογείου. 
- Αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων και  των υπηρεσιών των επιχειρήσεων. 
- Απόκτηση και μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα εφαρμογής καινοτόμων και καλών πρακτικών στην λειτουργία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς.   

Η  ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Δυνατότητες Πλατφόρμας:
- Εγγραφή / Διαγραφή / Επανεξέταση και αλλαγή του προφίλ
- Αναζήτηση ανά χώρα / τομείς / λέξεις-κλειδιά
- Προσθήκη εκδηλώσεων
- Δημοσίευση προσφορών / αιτήσεων συνεργασίας
- Δημοσίευση κάθε ενότητας σε κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Linkedin, Twitter, Google+)
- Δυνατότητα ‘ακολούθησης’ (follow) προφίλ eεταιρειών
- Λήψη αυτόματων μηνυμάτων από οικονομικούς τομείς, στους οποίους μπορεί να εγγραφεί ο χρήστης
- Αποστολή μηνυμάτων εντός της πλατφόρμας

Το ευρωπαϊκό έργο “BalkanMed e-Business Pages” εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Διακρατικής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Balkan Mediterranean 2014 – 2020 και κατατάσσεται στην προτεραιότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. Ο τομέας Entrepreneurship & Innovation έχει ως στρατηγικό στόχο την βελτίωση του οικοσυστήματος της επιχειρηματικότητας και της εφαρμογής σύγχρονων και εργονομικών λύσεων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ). Τα έργα που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση, θα προωθήσουν την επιχειρηματική, την κοινωνική και την ψηφιακή καινοτομία. Παράλληλα, αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στην ενθάρρυνση της διασύνδεσης μεταξύ των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης, με την προοπτική να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή γνώσεων ανάμεσα σε όλες τις περιφέρειες που συμμετέχουν στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Balkan Mediterranean 2014 – 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες:  
Νικόλας Ιορδάνου – Ανώτερος Λειτουργός ΕΒΕΛ 
Τηλ: 25855000

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting