Πιο κατοχυρωμένοι οι καταναλωτές στα οργανωμένα ταξίδια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυροποιεί τα καταναλωτικά δικαιώματα 120 εκατ. παραθεριστών, εισάγοντας νέους κανόνες για τα πακέτα οργανωμένων διακοπών. Οι εν λόγω νέοι κανόνες, οι οποίοι έπρεπε να μεταφερθούν από τα κράτη μέλη στο εθνικό τους δίκαιο έως την 1η Ιανουαρίου 2018, τέθηκαν σε εφαρμογή από την Κυριακή 1 Ιουλίου.

Εκτός από τα παραδοσιακά πακέτα οργανωμένων διακοπών, οι νέοι κανόνες θα αποτελέσουν ασπίδα προστασίας και για τους καταναλωτές που επιλέγουν άλλες μορφές συνδυασμένων ταξιδιών, συμπεριλαμβανομένων των εξατομικευμένων πακέτων, στα οποία ο ταξιδιώτης επιλέγει διαφορετικά στοιχεία από ένα μόνο σημείο πώλησης, στο διαδίκτυο ή εκτός διαδικτύου. 

Την ίδια ώρα, οι νέοι κανόνες θα εισαγάγουν προστασία για τους «συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς», δηλαδή όταν ο ταξιδιώτης αγοράζει ταξιδιωτικές υπηρεσίες από ένα σημείο πώλησης αλλά μέσω χωριστών διαδικασιών κράτησης ή όταν, αφού έχει πραγματοποιήσει κράτηση για μια ταξιδιωτική υπηρεσία σε έναν δικτυακό τόπο, προσκαλείται να πραγματοποιήσει κράτηση για κάποια άλλη υπηρεσία σε διαφορετικό δικτυακό τόπο.

Τα πολλαπλά οφέλη για τους καταναλωτές
Μέσω των νέων κανόνων θα παρέχεται σαφέστερη πληροφόρηση για τους ταξιδιώτες, με τις επιχειρήσεις να καλούνται να ενημερώνουν τους ταξιδιώτες για το αν τους προσφέρουν πακέτο ή συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό, καθώς και για τα βασικά δικαιώματά τους, μέσω τυποποιημένων εντύπων πληροφοριών. Πρέπει επίσης να παρέχουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του πακέτου, την τιμή του και τις τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Δίνεται ακόμα η δυνατότητα για επιστροφή χρημάτων και επαναπατρισμό σε περίπτωση πτώχευσης. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που πωλούν πακέτα οργανωμένων διακοπών πρέπει να συνάπτουν σύμβαση προστασίας κατά της αφερεγγυότητας. Η σχετική εγγύηση καλύπτει τις επιστροφές των ποσών που κατέβαλαν οι ταξιδιώτες και τον επαναπατρισμό τους σε περίπτωση πτώχευσης του διοργανωτή, ενώ εφαρμόζεται και στους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς. Εισάγονται επίσης σαφέστεροι κανόνες για την ευθύνη, με τον διοργανωτή του πακέτου να ευθύνεται αν κάτι δεν πάει καλά, ανεξαρτήτως του ποιός παρέχει τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, παρέχονται πληρέστερα δικαιώματα ακύρωσης, καθώς οι ταξιδιώτες μπορούν να ακυρώσουν το πακέτο οργανωμένων διακοπών τους για οποιονδήποτε λόγο, έναντι μιας εύλογης χρέωσης. Μπορούν επίσης να ακυρώσουν τις διακοπές τους δωρεάν αν ο προορισμός τους καταστεί επικίνδυνος, για παράδειγμα λόγω πολέμου ή φυσικής καταστροφής, ή αν η τιμή του πακέτου αυξηθεί κατά περισσότερο από 8 % της αρχικής τιμής.

Εξάλλου, αν οι ταξιδιώτες δεν μπορούν να επιστρέψουν από τις οργανωμένες διακοπές τους, για παράδειγμα σε περίπτωση φυσικής καταστροφής, τους παρέχεται κατάλυμα για έως τρεις διανυκτερεύσεις, εφόσον δεν μπορούν να επιστρέψουν από τις διακοπές τους εγκαίρως. Αξίζει να τονιστεί ότι επιπλέον διανυκτερεύσεις καλύπτονται υπό τους όρους της σχετικής νομοθεσίας για τα δικαιώματα των επιβατών. Παρέχεται επίσης βοήθεια στους ταξιδιώτες. Πιο αναλυτικά, ο διοργανωτής του πακέτου πρέπει επίσης να παρέχει συνδρομή στους ταξιδιώτες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, ιδίως, με την παροχή πληροφοριών για τις υγειονομικές υπηρεσίες και την προξενική συνδρομή.

Επωφελούνται και οι επιχειρήσεις
Οι νέοι κανόνες αναμένεται να ωφελήσουν και τις επιχειρήσεις με σαφέστερους κανόνες και διευκόλυνση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων.  Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις θα έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν ένα σύνολο κανόνων σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφόρησης, την ευθύνη και άλλες υποχρεώσεις τους σε ολόκληρη την ΕΕ. Επιπλέον, τα εθνικά συστήματα για την αφερεγγυότητα αναγνωρίζονται πλέον σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα μέτρα αυτά θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να λειτουργούν σε ολόκληρη την ΕΕ όπως θα το έπρατταν στη χώρα τους.

Παράλληλα, το γεγονός ότι οι έμποροι δεν θα χρειάζεται να εκτυπώνουν επανειλημμένα φυλλάδια αναμένεται να επιφέρει για τους εμπόρους εξοικονόμηση δαπανών ύψους 390 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, ενώ θα μειωθεί ο κανονιστικός φόρτος, νοουμένου ότι τα επαγγελματικά ταξίδια που διοργανώνονται βάσει συμφωνίας-πλαισίου, για παράδειγμα με εξειδικευμένο ταξιδιωτικό γραφείο, δεν θα καλύπτονται πλέον από την οδηγία.

Οι νέοι κανόνες εφαρμόζονται στους συνδυασμούς τουλάχιστον δύο ειδών ταξιδιωτικών υπηρεσιών (μεταφοράς, παροχής καταλύματος, ενοικίασης αυτοκινήτου ή άλλων υπηρεσιών, για παράδειγμα ξεναγήσεων) συμπεριλαμβανομένων των πακέτων, όπως των προκαθορισμένων από ταξιδιωτικό πράκτορα πακέτων διακοπών των συνδεδεμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών.  Σε αυτή την περίπτωση ο ταξιδιώτης αγοράζει ταξιδιωτικές υπηρεσίες από ένα σημείο πώλησης αλλά μέσω χωριστών διαδικασιών κράτησης ή αφού έχει πραγματοποιήσει κράτηση για μια ταξιδιωτική υπηρεσία σε έναν δικτυακό τόπο, προσκαλείται να πραγματοποιήσει κράτηση για κάποια άλλη υπηρεσία σε διαφορετικό δικτυακό τόπο, υπό την προϋπόθεση ότι η δεύτερη κράτηση πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting