Ανάπτυξη δεξιοτήτων στον κλάδο της μαθητείας

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού διοργάνωσε πρόσφατα με επιτυχία εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο, «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στον Κλάδο της Μαθητείας μέσω Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης». Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου EAPPREN (Capacity Building for Intermediary Organisations through e-learning), το οποίο εντάσσεται στο χρηματοδοτικό εργαλείο Erasmus+ ΚA3 και κατηγοριοποιείται στα προγράμματα προώθησης μεταρρυθμιστικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τον κλάδο της μαθητείας. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στη διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης σε σχέση με την εφαρμογή προγράμματος μαθητείας στις επιχειρήσεις και της εμπεριστατωμένης πληροφόρησης σε θέματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενδιαφερόμενων φορέων και άλλων οργανισμών.

Σε χαιρετισμό που απηύθυνε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ, Κώστας Γαλαταριώτης, επεσήμανε πως το Επιμελητήριο υπό τον σημαντικό ρόλο ως ενδιάμεσου φορέα μεταξύ εκπαίδευσης και επιχειρήσεων, έχει τη δυνατότητα να επιτελέσει ουσιαστικό έργο, καθώς η καθημερινή του επαφή με τις επιχειρήσεις και τα θέματα της οικονομίας, παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού των αναγκών της οικονομίας στο κεφάλαιο της αγοράς εργασίας. Παράλληλα, μπορεί να αποτελέσει και να λειτουργεί πιο εύρυθμα ως δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας, στηρίζοντας τα προγράμματα μαθητείας, τους εμπλεκόμενους φορείς και κυρίως τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εμπλακούν στα προγράμματα μαθητείας. Ο κ. Γαλαταριώτης σημείωσε επίσης ότι, παρά την σπουδαία δουλειά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) προς τον εκσυγχρονισμό του συστήματος, λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης έχουν δημιουργηθεί ανάγκες σε τεχνικά επαγγέλματα και εισηγήθηκε την συμπερίληψη τους στα προσφερόμενα  προγράμματα μαθητείας. 

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στη σημασία της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επένδυση στην έξυπνη εξειδίκευση. Ακολούθως, τον χαιρετισμό εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, ανέγνωσε ο Επιθεωρητής Μέσης, Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  Δρ(υ) Κωνσταντίνος Γεωργίου, ο οποίος αναφέρθηκε στην εισαγωγή της Εθνικής Δήλωσης Πολιτικής της Κυβέρνησης του 2015 που θέτει ως προτεραιότητα την ενδυνάμωση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος και τις προσπάθειες που καταβάλλει το Υπουργείο προς την καλλιέργεια κουλτούρας στα σχολεία και είναι συνδεδεμένη με τον ευρύτερο εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος. Υπογράμμισε δε, πως με την εισαγωγή Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας και τις αλλαγές στο μαθησιακό περιεχόμενο και τις διδακτικές προσεγγίσεις, το ΥΠΠ στοχεύει στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, της δημιουργικότητας, της καινοτομίας, της κριτικής σκέψης, της συνεργασίας και της επιστημονικής περιέργειας, προκειμένου η νέα γενιά να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες πραγματικότητες της αγοράς εργασίας και στις συνεχιζόμενες αλλαγές του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των συμμετεχόντων, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις παρουσιάσεις. Ο Ανώτερος Λειτουργός του ΕΒΕΛ και Συντονιστής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Νικόλας Ιορδάνου ανέπτυξε τον ρόλο του ΕΒΕΛ ως Ενδιάμεσου Φορέα στο πρόγραμμα EAPPREN και η Λειτουργός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Επιμελητηρίου, Ρένα Φιλίππου έκανε εμπεριστατωμένη παρουσίαση της διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο εκπαίδευσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ενδιάμεσων οργανισμών. Επίσης, το κεφάλαιο της Διασύνδεσης της Επιχειρηματικότητας με τα Προγράμματα Μαθητείας  παρουσίασε ο Δρ (υ) Κωνσταντίνος Γεωργίου, Επιθεωρητής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας και ο Γιώργος Κόκου, Λειτουργός στο Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΠΑΚ, ανέλυσε το θέμα της Απασχολησιμότητας και της Ανάπτυξης Δεξιοτήτων στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας. 
 
Το ΕΒΕΛ μέσω του προγράμματος EAPPREN επιχειρεί να στηρίξει τις επιχειρήσεις και να προωθήσει το Σύστημα Μαθητείας στην Κύπρο, παρέχοντας ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό εργαλείο και την δυνατότητα οργάνωσης προγραμμάτων μαθητείας τα οποία σκοπό έχουν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προτεραιότητες τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες: Ρένα Φιλίππου – Λειτουργός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων – τηλ. 25855000 - r.filippou@limassolchamber.eu   

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting