ΤΕΠΑΚ: Νέες δράσεις για τη δημόσια υγεία

Το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII) στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Istituto Superiore di Sanità (ISS) της Ρώμης υπέγραψαν πρόσφατα μνημόνιο συνεργασίας στους τομείς της περιβαλλοντικής και δημόσιας υγείας. Το συγκεκριμένο μνημόνιο αναμένεται να διευκολύνει την κινητικότητα εμπειρογνωμόνων μεταξύ των δύο οργανισμών, να προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων και τις ερευνητικές συνεργασίες στους τομείς της περιβαλλοντικής και της δημόσιας υγείας. Η πρόσφατη επίσκεψη του CII στο Ινστιτούτο του ISS βοήθησε στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του πρώτου κοινού ερευνητικού έργου με θέμα την επιδημιολογική ανάλυση κρουσμάτων καρκίνου σε κατοικημένες περιοχές γύρω από μια ιστορικά γνωστή βιομηχανική ζώνη στη Βόρεια Ιταλία. Μέλη του Εργαστηρίου Νερού και Υγείας του CII θα εργαστούν στην Ιταλία για ένα χρονικό διάστημα και θα συνεργαστούν στενά με μια ομάδα εμπειρογνωμόνων του ISS για την προαναφερθείσα ανάλυση καρκίνου. 

Παράλληλα, τα δύο ινστιτούτα από Κύπρο και Ιταλία αποτελούν τα εθνικά σημεία επαφής κάθε χώρας στο πανευρωπαϊκό δίκτυο 33 χωρών, που συμμετέχουν στο δίκτυο COST, το οποίο ασχολείται με τις επιπτώσεις στην υγεία των βιομηχανικά ρυπασμένων περιοχών στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, η συνεργασία του CII με το ISS θα βοηθήσει στην κατανόηση ρυπασμένων περιοχών στην Κύπρο, που είναι παρόμοιες με την πρόσφατη περίπτωση του Astrasol. Αξίζει να επισημανθεί ότι η άναρχη εκβιομηχάνιση και οι κακές πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης άφησαν στην Ευρώπη μια κληρονομιά από χιλιάδες ρυπασμένες περιοχές σε μεικτές οικιστικές και βιομηχανικές ζώνες. Τέτοιες βιομηχανικές δραστηριότητες μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας για την πρόκληση εκτεταμένης ρύπανσης στον αέρα, το έδαφος, την τροφική αλυσίδα και το νερό, προκαλώντας αυξημένους κινδύνους εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων στους εργαζόμενους και στον γενικό πληθυσμό της περιοχής.

Το ISS είναι το κορυφαίο Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας στην Ιταλία. Ιδρύθηκε το 1931, χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Rockefeller, για να αντιμετωπίσει την επιδημία ελονοσίας που έπληττε τον ιταλικό πληθυσμό. Σήμερα διαθέτει περισσότερους από 2.000 επιστήμονες και διοικητικό προσωπικό. Το CII ιδρύθηκε το 2004 βάσει συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Κυβέρνησης και του Harvard T.H. Chan School of Public Health και από το 2009 λειτουργεί υπό τη Σχολή Επιστημών Υγείας στο ΤΕΠΑΚ.       
                                       
Το CII εργάζεται αυτόνομα στη βάση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας που αποκτήθηκε από τη 10ετή συνεργασία με το Harvard T.H. Chan School of Public Health, η οποία έληξε πρόσφατα. Από το ξεκίνημά του το 2004, το CII ήταν το πρώτο ερευνητικό ίδρυμα στην Κύπρο που ασχολήθηκε αποκλειστικά με ερευνητικά θέματα δημόσιας και περιβαλλοντικής υγείας. Προσφέρει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα: Περιβαλλοντική Υγεία και Επιδημιολογία και Βιοστατιστική.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επισκεφθείτε: www.cut.ac.cy/cii.
Άτομο επικοινωνίας: Κική Χαϊραλλά, 25002246.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting