Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Ξεκινά το InnoPlatform – Ανάπτυξη & Αειφορία

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Ohrid της ΠΓΔΜ, η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου Innovations Platform and Tools for Increasing the Innovation Capacity of SMEs in the Balkan Mediterranean Area (InnoPlatform). Το έργο συγκροτείται από μια κοινοπραξία χωρών των Βαλκανίων με την συμπερίληψη της Κύπρου. Το InnoPlatform έχει συνολικό προϋπολογισμό €733,108 και εντάσσεται στο πλαίσιο του τομέα Entrepreneurship & Innovation του χρηματοδοτικού εργαλείου Balkan-Mediterranean Programme 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι ένα νέο πρόγραμμα με πυλώνα την ενδυνάμωση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών. Ο γενικός στόχος του “Balkan Med” είναι η προώθηση μιας ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης και συνεργασίας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και αειφορίας της επιλέξιμης περιοχής. Επισημαίνεται πως πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία, καθώς το InnoPlatform κατέλαβε την πρώτη θέση στην τελική κατάταξη της φάσης αξιολόγησης, γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού, ως εκ των βασικών εταίρων που διαμόρφωσαν την τελική υποβληθείσα πρόταση.

Στόχος του έργου είναι η χαρτογράφηση και η βελτίωση της επίδοσης της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των Βαλκανικών χωρών και της Κύπρου και αναμένεται να υλοποιηθεί μέσω της ανάπτυξης εργαλείων (InnoTools) και υπηρεσιών (InnoScorecard & InnoRegion) που θα δώσουν την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να εισάγουν νέα προϊόντα και καινοτόμες διαδικασίες στη διεκπεραίωση των εργασιών τους. Οι δράσεις που προβλέπονται να διεκπεραιωθούν περιλαμβάνουν: έρευνες, διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, info days για ενημέρωση του κοινού και των επιχειρήσεων και την ίδρυση ενός σύγχρονου δικτύου Κέντρων Αριστείας Καινοτομίας.

Οι εταίροι του έργου είναι: 
1. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού (Κύπρος)
2. Centre for Knowledge Management (ΠΓΔΜ) 
3. UET Centre – European University of Tirana (Αλβανία)
4. Computer Technology Institute and Press ‘Diophantus’ (Ελλάδα) 
5. Burgas Free University (Βουλγαρία)
6. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδας (Ελλάδα)

Κατά την διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις των πακέτων εργασίας, η μεθοδολογία και η στρατηγική ως προς την υλοποίηση των απαιτούμενων παραδοτέων με τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που διαλαμβάνει το InnoPlatform. Στο πλαίσιο της περιγραφής και ενημέρωσης των προτεραιοτήτων του έργου, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην επικοινωνιακή στρατηγική, τις προθεσμίες υποβολής αναφορών, τις διαδικασίες και κανόνες εφαρμογής των δράσεων και τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για τις εθνικές και περιφερειακές μελέτες του έργου. 

Το ΕΒΕ Λεμεσού εκπροσώπησε ο Ανώτερος Λειτουργός,  Νικόλας Ιορδάνου, ο οποίος πραγματοποίησε δύο παρουσιάσεις. Η πρώτη παρουσίαση ήταν μια γενική αναφορά και περιγραφή του Οργανισμού και της αποστολής του και η δεύτερη  είχε σχέση με την μεθοδολογία της επικοινωνιακής στρατηγικής και προώθησης του έργου, καθώς το Επιμελητήριο είναι ο επικεφαλής εταίρος του εν λόγω πακέτου εργασίας. Το ΕΒΕΛ, ως φορέας ανάπτυξης και συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχει στα μέλη του, επιδιώκει μέσω το έργου την ενδυνάμωση του οικοσυστήματος της επιχειρηματικής  καινοτομίας και κατ’ επέκταση τη δυνατότητα του Επιμελητηρίου στην μεταφορά καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας προς τον επιχειρηματικό κόσμο.  

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting