Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

ΕΒΕΛ: Επενδύει στη Γαλάζια Οικονομία μέσω του MaRITeC-X

Στο πλαίσιο προώθησης της Γαλάζιας Οικονομίας, της έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο MaRITeC-X (Marine and Maritime Research, Innovation, Technology Centre of Excellence), το οποίο εντάσσεται στο χρηματοδοτικό εργαλείο Ευρωπαϊκής Ένωσης HORIZON 2020 Teaming for Excellence. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία Κέντρου Αριστείας με έδρα την Κύπρο, το οποίο θα λειτουργεί με βάση τους άξονες προαγωγής και προώθησης της επιστημονικής και επιχειρηματικής καινοτομίας σε θέματα ναυτιλίας και θαλάσσιας ζωής στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Το Κέντρο Αριστείας προβλέπει την εναρμόνιση με την γενική στρατηγική Smart Specialization Strategy for Cyprus με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής, όπως η ενέργεια, ο τουρισμός, οι μεταφορές, η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT) και το περιβάλλον.  

Το έργο, βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες προτάσεις που είχαν υποβληθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν επιτύχει στην πρώτη αξιολόγηση και μετάβαση τους στην επόμενη φάση. Με την έγκριση του προγράμματος στο επόμενο στάδιο, το εταιρικό σχήμα του MaRITeC-X έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους €400,000 περίπου για τη δημιουργία ενός εμπεριστατωμένου τεχνοοικονομικού επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο θα υποβληθεί σ’ ένα χρόνο για την τελική αξιολόγηση. Σε περίπτωση έγκρισης του επιχειρηματικού σχεδίου από την ΕΕ, προβλέπεται η χρηματοδότηση ύψους €15 εκατ. περίπου και επιπρόσθετη κρατική χρηματοδότηση ιδίου εύρους για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και ταυτοχρόνως της πρόσληψης αριθμού επιστημόνων / ερευνητών από διάφορους κλάδους για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. 

Την κοινοπραξία αποτελούν οι πιο κάτω εταίροι:

1. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού
2. Δήμος Λάρνακας (συντονιστής έργου)
3. Marine Institute of Ireland
4. SmartBay
5. University of Southampton
6. Maritime Institute of Eastern Mediterranean
7. Geolmaging Ltd
8. Signalgenerix Ltd

Ιδιαίτερα σημαντικοί είναι οι εταίροι από Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς θα μεταφέρουν την αναγκαία τεχνογνωσία και επιστημοσύνη στην Κύπρο, στα πρότυπα των δικών τους επιτυχημένων παραδειγμάτων.  Η εναρκτήρια συνάντηση της κοινοπραξίας του MaRITeC-X, καθώς και η επίσημη παρουσίαση του έργου πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 6 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης, έγινε παρουσίαση των επόμενων βημάτων σε συνδυασμό με τα τελικά παραδοτέα εκ μέρους όλων των εταίρων. Το Επιμελητήριο Λεμεσού εκπροσώπησαν ο Ανώτερος Λειτουργός, Νικόλας Ιορδάνου και η Λειτουργός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ρένα Φιλίππου. Το ΕΒΕΛ ως εταίρος, έχει την αρμοδιότητα της δημιουργίας του επιχειρηματικού σχεδίου με τη συνεργασία και την συνεισφορά όλης της κοινοπραξίας. Σε συνεργασία με τη Signalgenerix πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της μεθοδολογίας και της εργασίας που θα ακολουθηθεί για τη συγγραφή του business plan. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε εκτεταμένη ανάλυση των επόμενων βημάτων με άξονα την καλύτερη δυνατή εφαρμογή και υλοποίηση της δεύτερης φάσης του έργου, η οποία, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αυτές προς τη χρηματοδότηση στην τελική φάση.

Στην επίσημη παρουσίαση του έργου παρευρέθηκαν εκλεκτοί προσκεκλημένοι και υποστηρικτές του έργου. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι στόχοι, το γενικό πλάνο του έργου και παρουσίαση του κάθε εταίρου ξεχωριστά. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος Λάρνακας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων,  ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου και εκπρόσωπος του  Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ). 

Αναμφίβολα το MaRITeC-X αποτελεί ένα μεγαλεπήβολο έργο του οποίου η επιτυχία θα είναι καθοριστικής σημασίας για την Κύπρο, καθώς θα επιφέρει σημαντικά οφέλη σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας με βραχίονα την ενίσχυση της ανάπτυξης της Γαλάζιας Οικονομίας. Η Λεμεσός είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το έργο και την Γαλάζια Ανάπτυξη ευρύτερα, καθώς λειτουργεί στην πόλη το βασικό επιβατικό και εμπορικό λιμάνι με την προσθήκη των υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας, διαθέτει δύο μαρίνες, 17km ακτογραμμής, θεωρείται η πρωτεύουσα της Ευρώπης στον τομέα της πλοιοδιαχείρισης και πολλά άλλα σχετικά με το αντικείμενο. Το Επιμελητήριο Λεμεσού επισημαίνει πως το MaRITeC –X αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες και τις υποδομές που θα υποστηρίζουν το οικοσύστημα της Ναυτιλιακής και Θαλάσσιας Βιομηχανίας σε έρευνα και καινοτομία, κάτι που σήμερα δεν υπάρχει.  

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.maritec-x.eu.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting