Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Νέοι κανονισμοί για τις χημικές ουσίες

Το ΚΕΒΕ, ως μέλος του Enterprise Europe Network, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Κλάδος Χημικών Ουσιών) και το ΕΒΕ Λεμεσού διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία στις 4 Ιουλίου 2017 στη Λεμεσό σεμινάριο για την ενημέρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε σχέση με την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία χημικών ουσιών και μειγμάτων σε καταναλωτικά προϊόντα. 

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν οι πρόνοιες του κανονισμού CLP σε σχέση με:
· Τα νέα κριτήρια για την ταξινόμηση και επισήμανση του κινδύνου. 
· Τις αλλαγές στα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (ΔΔΑ).
· Το περιεχόμενο των ετικετών στις συσκευασίες χημικών προϊόντων. 
· Το Ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης - Βάση δεδομένων του ECHA.
Επιπλέον, οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα, μέσα από διάφορα παραδείγματα και κυρίως προβλήματα που εντόπισε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων στην κυπριακή αγορά, να αντιληφθούν τα λάθη που γίνονται σχετικά με την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη σήμανση στη συσκευασία των χημικών προϊόντων.   

Συνήθη λάθη
Ενδεικτικά αναφέρθηκαν τα πιο κάτω προβλήματα και λάθη:
1. Μη ικανοποιητική σήμανση, όπως, απουσία συμβόλων και φράσεων κινδύνου.
2. Απουσία σήμανσης στην ελληνική γλώσσα.
3. Μικρό μέγεθος ετικετών σε σχέση με τη συσκευασία.
4. Μικρά εικονογράμματα κινδύνου, ασπρόμαυρα, γράμματα δυσανάγνωστα και πολύ μικρά.
5. Διαφορετικά σύμβολα κινδύνου.
6. Μη αναγραφή επικίνδυνων συστατικών.
7. Απουσία κατάλληλης συσκευασίας εκεί που απαιτείται (πώμα ασφαλείας, ανάγλυφη τριγωνική επισήμανση).
8. Μη αναγραφή υπεύθυνου διάθεσης στην αγορά.
9. Απουσία Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειας (ΔΔΑ) - απουσία ΔΔΑ στην ελληνική.

Στο σεμινάριο έγινε επίσης παρουσίαση του Δικτύου Enterprise Europe Network, με στόχο οι παρευρισκόμενοι να ενημερωθούν για τις δυνατότητες διεθνοποίησης, ανάπτυξης και χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  
Την εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου 50 διευθυντικά στελέχη και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων από τον ιδιωτικό τομέα. 

Όλες οι παρουσιάσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα: 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

ΚΝΕ: Στο διεθνές προσκήνιο η κυπριακή ναυτιλία

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Επιχειρηματικό Δίκτυο ΕΒΕΛ: Τέλος Ιουνίου ξεκινά επίσημα

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Ρόδον από την αρχή

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

PwC Κύπρου: Ήταν όλοι στο κοκτέιλ

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

ΕΕ: Χρηματοδοτεί την ενημέρωση

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

ΙΠΕ: Συμμαχία καινοτομίας με Ισραήλ

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Πράσινο Γραφείο το ΕΒΕΛ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting