Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

ΚΟΤ: Επιχορηγεί ανακαινίσεις κέντρων

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού προκήρυξε σχέδιο που αφορά στην επιχορήγηση μέρους του κόστους δαπάνης για ανακαίνιση υφιστάμενων εγκεκριμένων κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων και αντικατάσταση εξοπλισμού κέντρων αναψυχής. Βασικός στόχος είναι η ενθάρρυνση της βελτίωσης και της αναβάθμισης των χώρων, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης πελατείας.

Το σχέδιο επιχορηγεί μέρος του κόστους της δαπάνης για: 
- Ανακαίνιση των υφιστάμενων εγκεκριμένων κοινόχρηστων χώρων υγιεινής. 
- Αντικατάσταση ευτελούς επίπλωσης (καρέκλες, τραπέζια) στους εγκεκριμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους εστίασης. Η νέα επίπλωση δεν θα πρέπει να είναι πλαστική και θα πρέπει να τύχει της εκ των προτέρων της έγκρισης του Οργανισμού.
- Έργα ανακαίνισης των χώρων του μαγειρείου και της κοινόχρηστης αίθουσας εστίασης, όπως επίσης και αντικατάστασης αγοράς μέρους του επαγγελματικού βαρετού εξοπλισμού.
- Αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού ο οποίος αποδεδειγμένα συμβάλλει στην αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης, όπως είναι οι ταμειακές μηχανές, το σύστημα λήψης και προώθησης παραγγελιών, το Wi–Fi, τα ηλεκτρονικά συστήματα πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης.
- Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού είτε κεντρικού είτε με split units.

Προϋπολογισμός: €415.000
Επιχορήγηση: 60% της συνολικής δαπάνης επιλέξιμων παρεμβάσεων πριν από το ΦΠΑ, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης ύψους €6.000 και ελάχιστο κόστος επένδυσης τουλάχιστον €2.000
Δικαιούχοι: Ιδιωτικοί Φορείς/Επιχειρηματίες, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), Παροχείς Υπηρεσιών
Προθεσμία: 31 Οκτωβρίου 2017

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεωρητών του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού. 

Άρθρο από: Europe Direct Λεμεσού

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting