Δημιουργώντας ένα οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων βήμα-βήμα

Δρ. Νίκος Ρωσσίδης
Δρ. Μιχάλης Παπαδόπουλος
Δρ. Fabio Maria Montagnino

Το Ινστιτούτο Κύπρου (www.cyi.ac.cy) άρχισε πρόσφατα να αποκομίζει τα οφέλη από ένα μακρύ και διαρκές «ταξίδι» το οποίο ξεκίνησε πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, με στόχο τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την προώθηση καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων προς κατεύθυνση της εμπορικής αξιοποίησης. Η διαδικασία δεν ήταν απλή και περιλάμβανε την ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των ακαδημαϊκών και ερευνητών του Ινστιτούτου στη «γλώσσα» της επιχειρηματικότητας, καθώς και τη θέσπιση των κατάλληλων κινήτρων για τους ερευνητές να αφιερώσουν μέρος του χρόνου τους σε δραστηριότητες που είναι συνήθως εκτός της «ζώνης άνεσης τους».

Περιλάμβανε επίσης εσωτερική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένου του προσανατολισμού της υπηρεσίας υποστήριξης της έρευνας προς την «Καινοτομία» που υποστηρίχτηκε από τη δημιουργία του «Γραφείου Διαχείρισης και Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας» και την επακόλουθη δημιουργία του «Γραφείου Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας» το οποίο λειτουργεί ως ένας ζωτικής σημασίας κόμβος για όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Δημιουργήθηκε επίσης μια ανεξάρτητη οντότητα (CREFL Business Ventures) για το συντονισμό των διαφόρων spin-off  εταιρειών και τη διευκόλυνση της αρχικής ανάπτυξής τους, παρέχοντας μια σειρά υποστηρικτικών υπηρεσιών. Στη διαδικασία αυτή, το ΙΚυ είχε αρχικά αξιοποιήσει την εκτεταμένη εμπειρία του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (Oxentia) όσον αφορά βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την εξέλιξη της έρευνας σε καινοτομία.

Σήμερα, το Ινστιτούτο Κύπρου και το CREFL Business Ventures στηρίζουν επτά νεοφυείς επιχειρήσεις σε τομείς ζωτικής σημασίας, όχι μόνο από εμπορικής πλευράς αλλά και υπό το πρίσμα της κοινωνικής προσφοράς, της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στον διεπιστημονικό χαρακτήρα του Ινστιτούτου Κύπρου και συνδυάζουν τεχνογνωσία από επιστημονικούς τομείς οι οποίοι, με την πρώτη ματιά, μπορεί να φαίνεται να έχουν λίγα ή καθόλου κοινά αντικείμενα. Αυτή η διασταύρωση ιδεών και εμπειρογνωμοσύνης, όταν πραγματοποιείται σε ένα οικοσύστημα προσανατολισμένο στην καινοτομία, παράγει μοναδικά αποτελέσματα βασισμένα σε αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία με υψηλό δυναμικό εμπορευματοποίησης.

Οι δραστηριότητες, των οποίων τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες αναμένεται να είναι διαθέσιμα στην αγορά εντός του επόμενου έτους, βασίζονται σε ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από δημόσιες ή ιδιωτικές πρωτοβουλίες και περιλαμβάνουν:

- Γεωχωρική τεχνητή Νοημοσυνη για γρήγορη και ακριβής εκτίμηση και διαχείριση ρίσκου, για χρήση στην κτηματομεσιτική και ασφαλιστική αγορά. 
- Σύστημα υπέρυθρης τομογραφικής απεικόνισης για ιατρικές εφαρμογές, για την αντικατάσταση της δισδιάστατης επίπεδης θερμογραφίας με τρισδιάστατες απεικονίσεις εσωτερικών δομών σώματος.
- Προσαρμoζόμενο σύστημα πρόσοψης εμπνευσμένο από τη φύση, για κτήρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης
- Πλατφόρμα σύνθεσης νανοϋλικών, για την παραγωγή νανοσωματιδίων καθορισμένου μεγέθους με μικρότερο κόστος σε σχέση με υφιστάμενες τεχνικές.
- 100% βιολογικά αυτοθεραπευόμενα αντιδιαβρωτικά υλικά για την προστασία μεταλλικών κατασκευών. 
- Υπηρεσία χαρακτηρισμού τέχνης, ως μια ολοκληρωμένη σειρά μη-καταστροφικών δοκιμών. 
- Ανασύνθεση εικόνων με τη χρήση υπερ-υπολογιστή, για την παραγωγή εικόνων υψηλής αντίθεσης από ιατρικά δεδομένα PET και SPECT.

Η μέχρι τώρα διαδρομή στο Ινστιτούτο Κύπρου αποδεικνύει ότι με μεθοδικό σχεδιασμό και συνεχή θεσμική υποστήριξη, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα μπορούν πράγματι να ευημερήσουν και να ευδοκιμήσουν στην Κύπρο.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2020 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting