ΟΗΕ: Αναγνώριση Ναυτικών, “Αφανείς Ήρωες της Θάλασσας” - Ανάγκη τοποθέτησης στις ομάδες προτεραιότητας εμβολια

Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο χαιρετίζει με ικανοποίηση την έγκριση του ψηφίσματος με τίτλο «Διεθνής συνεργασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί ως αποτέλεσμα της πανδημίας Covid-19 για τη στήριξη των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού», από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, την 1η Δεκεμβρίου 2020.

Το ψήφισμα καλεί όλες τις Kυβερνήσεις να αναγνωρίσουν άμεσα τους ναυτικούς ως βασικούς εργαζόμενους (“key workers”) και να εφαρμόσουν τα κατάλληλα πρωτόκολλα, όπως έχουν εγκριθεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ), προκειμένου να επιτραπούν οι αλλαγές πληρωμάτων, ο επαναπατρισμός των ναυτικών καθώς και να διασφαλιστεί η πρόσβαση τους σε ιατρική περίθαλψη.

Τα παραπάνω αποτελούν επανειλημμένη έκκληση της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας, ζητώντας από όλες τις Κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν άμεσα και αποτελεσματικά αυτή την ανθρωπιστική κρίση, με περίπου 400,000 ναυτικούς να παραμένουν εν πλω, για αρκετούς μήνες μετά τη λήξη των συμβολαίων εργασίας τους, χωρίς να είναι εφικτό να αντικατασταθούν από άλλα πληρώματα και να επαναπατριστούν.

Ταυτόχρονα, με την άμεση λύση του φλέγοντος προβλήματος, διασφαλίζεται η αδιάκοπη ροή της αλυσίδας εφοδιασμού και του διεθνούς εμπορίου, τα οποία είναι πιο απαραίτητα από ποτέ αυτή την κρίσιμη περίοδο. Το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο εκτιμά τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών προς αυτή την κατεύθυνση και τονίζει όπως η Κύπρος, η οποία έχει ήδη αναγνωρίσει τους ναυτικούς ως βασικούς εργαζομένους, να τους δώσει προτεραιότητα στους εμβολιασμούς μαζί με τους υπόλοιπους εργαζομένους πρώτης γραμμής.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2020 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting