Ημερίδα για Ευφυή Συστήματα Μεταφορών

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) στα πλαίσια της προώθησης των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνδιοργανώνουν ενημερωτική Ημερίδα η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μαρτίου, 2020 και ώρα 09.00 π.μ. με θέμα “ Intelligent Transport Systems in Emerging Markets – Enhancing National Policies through Standards ”.

H εν λόγω Ημερίδα έχει ως στόχο την παρουσίαση για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (Intelligent Transport Systems-ITS) τα οποία είναι ένας συνδυασμός τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνιών στον τομέα των μεταφορών. Απώτερος σκοπός των ευφυών συστημάτων μεταφορών είναι η αποδοτικότερη, ασφαλέστερη και οικονομικότερη κυκλοφορία των ατόμων ή και εμπορευμάτων επιτρέποντας την παροχή πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο σε όλους τους εμπλεκόμενους στην μεταφορική διαδικασία.

Ο Αξιότιμος Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιαννης Καρούσος, έχει ευγενώς θέσει υπό την αιγίδα του την ημερίδα. Κύριοι ομιλητές στην ενημερωτική Ημερίδα είναι ο Πρόεδρος και η Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης CEN/TC 278’’Intelligent Transport Systems’’ ως επίσης και οι Εθνικοί Αντιπρόσωποι της Κύπρου,  οι οποίοι συμμετέχουν στις Εργασίες των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Επιτροπών Τυποποίησης που εκπονούν πρότυπα στο τομέα των ευφυών συστημάτων μεταφορών και  κατέχουν ευρεία επαγγελματική εμπειρία.  

Επιπρόσθετα ο CYS έχει αναλάβει να φιλοξενήσει στην Κύπρο την επόμενη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CEN TC 278 ‘’Intelligent Transport Systems’’ η οποία έχει την αρμοδιότητα για την εκπόνηση των Ευρωπαϊκών Πρότυπων που αφορούν ‘’Ευφυή Συστήματα Μεταφορών’.  Οι συνεδρίες της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθούν στις 4 και 5 Μαρτίου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.   

Για  οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε αναφορικά με το πιο πάνω θέμα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο Λειτουργό Τυποποίησης του CYS .


Ιωσήφ Καρής τηλ.: 22 411420

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2020 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting