Ενημερωτική Εκδήλωση για το έργο InnoPlatform (3rd Info Day)

Το Διεθνές Επιμελητήριο Νέων Λεμεσού (JCI Lemesos) σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού (ΕΒΕΛ) και σε συνδυασμό με το 3ο Info Day του ευρωπαϊκού έργου InnoPlatform (Innovations Platform and Tools for Increasing the Innovation Capacity of SMEs in the Balkan Mediterranean Area), διοργάνωσε με επιτυχία την εκδήλωση με θέμα: “The hidden dynamics for success in Business Today. Building the mindset for Innovation”. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν τρεις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. 

Η πρώτη παρουσίαση έγινε από τον Ανώτερο Λειτουργό και Συντονιστή του τομέα  Έρευνας, Καινοτομίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΕΒΕΛ Νικόλα Ιορδάνου, ο οποίος παρουσίασε τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί μέσα από έργο InnoPlatform και παρέχονται προς τον επιχειρηματικό κόσμο ή σε οποιονδήποτε επιθυμεί να αναπτύξει μια καινοτόμα ιδέα/προϊόν. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο χρηματοδοτικό εργαλείο εδαφικής διακρατικής συνεργασίας Interreg BalkanMed, με πυλώνα προτεραιότητας την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία. Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας του οικονομικού περιβάλλοντος των Βαλκανίων και της Κύπρου, η προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας, η ενθάρρυνση της περιφερειακής ανάπτυξης και εξωστρέφειας μέσω νέων επιχειρηματικών συνεργασιών καθώς και η βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων με την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών και ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Ακολούθησε παρουσίαση του All About Limassol – Επίσημου οδηγού της πόλης και επαρχίας Λεμεσού από τον Διευθυντή της εταιρείας Κωνσταντίνο Χάρπα. Το All About Limassol, είναι μια καινοτόμος πρωτοβουλία που υλοποιήθηκε με την ουσιαστική και ενεργή υποστήριξη του ΕΒΕΛ, με σκοπό την προώθηση και προβολή της Λεμεσού και παράλληλα την ενδυνάμωση του brand της, γι’ αυτό και τυγχάνει επίσημης στήριξης από δημόσιους οργανισμούς και τοπικούς φορείς όπως το ΤΕΠΑΚ, οι Δήμοι, η Αρχή Λιμένων κ.α. Το All About Limassol, παράγει καθημερινά πρωτογενές και ποιοτικό υλικό (άρθρα, αφιερώματα, φωτογραφικό υλικό, videos κ.α.), το οποίο αναδεικνύει το ποικιλόμορφο προϊόν της Λεμεσού, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Προβάλλει επίσης τα πολλά πλεονεκτήματα της πόλης και επαρχίας Λεμεσού, ενημερώνοντας ντόπιους και επισκέπτες, γιατί αυτή η πόλη είναι ένα μοναδικό μέρος για Διαμονή, Διασκέδαση και Επενδύσεις. Στο τέλος έγινε παρουσίαση με θέμα την ανάπτυξη μηχανισμών για την επιτυχία στο επιχειρηματικό περιβάλλον, μέσω της καλλιέργειας και ανάπτυξης ατομικών δεξιοτήτων και αξιοποίησης δυνατοτήτων. Την παρουσίαση πραγματοποίησε ο Ματθαίος Γαλάτης, International Coach and Trainer. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κόκτειλ δικτύωσης το οποίο παρείχε την ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να συνομιλήσουν με τους παρουσιαστές. 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting