Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» - Εκπαιδευτικό Εργαστήριο για επιχειρήσεις

3 Απριλίου 2019, Λεμεσός

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα της ΕΕ για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας συνολικού προϋπολογισμού ύψους περίπου 80 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014 - 2020. Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται γύρω από τρεις κύριες Προτεραιότητες, την Επιστημονική Αριστεία, τη Βιομηχανική Υπεροχή και τις Κοινωνικές Προκλήσεις και αποδίδει ιδιαίτερή σημασία στην ανοικτή και απλοποιημένη συμμετοχή, στην υποστήριξη της καινοτομίας, στη διεύρυνση της συμμέτοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων. 

Η εμπειρία από τα προηγούμενα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ κατέδειξε ότι όταν η ακαδημία και η βιομηχανία αναπτύσσουν σχέσεις συνεργασίας μπορούν να προκύψουν ουσιαστικές παρεμβάσεις και λύσεις σε ένα τεράστιο φάσμα προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Επιπρόσθετα, μέσα από την επένδυση σε δραστηριότητες καινοτομίας ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και τίθενται οι βάσεις για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ευρωπαίων πολιτών. 

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας συντονίζει τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και φιλοξενεί τα Εθνικά Σημεία Επαφής για κάθε επιμέρους Πρόγραμμα προσφέροντας ενημέρωση, πληροφόρηση και υποστηρικτικές υπηρεσίες με στόχο την ποιοτική ενίσχυση της κυπριακής συμμετοχής.  Στο αυτό ακριβώς το πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Ίδρυμα σε συνεργασία με το Europe Direct Λεμεσού διοργανώνουν εκπαιδευτικό εργαστήριο με θέμα «To Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»: Με μία ματιά για Επιχειρήσεις». Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 3 Απριλίου 2019 στο κεντρικό κτήριο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου «Ανδρέας Θεμιστοκλέους» (Αίθουσα Λάρνακα), στη Λεμεσό και θα διαρκέσει από τις 09:00 μέχρι τις 13:00.

Στόχος του Εργαστηρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο, τη δομή και τους κανόνες συμμετοχής του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020», να εξηγήσει τον τρόπο που λειτουργεί το Πρόγραμμα από τη διαμόρφωση των Προγραμμάτων Εργασίας και τη δημοσίευση των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων μέχρι την υποβολή των προτάσεων και την αξιολόγησή τους καθώς και να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες στις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης. Εκπαιδευτές στο εργαστήριο θα είναι τα Εθνικά Σημεία Επαφής για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του εργαστηρίου στο αναλυτικό πρόγραμμα που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΙΠΕ (www.research.org.cy).

Το εργαστήριο απευθύνεται σε άτομα που προέρχονται από τον επιχειρηματικό χώρο και επιθυμούν να αποκτήσουν μια γενική εικόνα για το περιεχόμενο του Προγράμματος και τον τρόπο λειτουργίας του ώστε να αποφασίσουν σε μεταγενέστερο στάδιο κατά πόσο επιθυμούν να υποβάλουν ερευνητική πρόταση. Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο εργαστήριο καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΙΠΕ, το αργότερο μέχρι τις 29 Μαρτίου 2019. Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι χωρίς χρέωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαστήριο και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΠΕ στο τηλέφωνο: 22205050 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: horizon2020@research.org.cy.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting