Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού, προσκαλεί επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους στο θέμα της Καινοτομίας, όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για αξιοποίηση της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης η οποία έχει δημιουργηθεί και παρέχεται από το Ευρωπαϊκό Έργο CIDE-NET (Creative and Innovation Driven Enterprises’ Network).

Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, η κάθε επιχείρηση αναμένεται να τύχει εκπαίδευσης με τη χρήση της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης του έργου CIDE-NET, με σκοπό την καθοδήγηση της προς στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων της στα εξής θέματα:

- Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων
- Ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών
- Ανάπτυξη Καινοτόμων πρακτικών για την οργάνωση και λειτουργία της.
- Οικολογική Καινοτομία
- Εισηγήσεις για τρόπους χρηματοδότησης για τα πιο πάνω

Για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρακαλώ ακολουθήστε τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ της Αίτησης Εγγραφής στο διαδίκτυο. Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις σχετικά με την αίτηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο: info@limassolchamber.eu.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting