1η και 2η Ημερίδα Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Έργου InnoPlatform στην Κύπρο

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού (ΕΒΕΛ) διοργάνωσε με επιτυχία τα δύο πρώτα Info Days, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου InnoPlatform (Innovations Platform and Tools for Increasing the Innovation Capacity of SMEs in the Balkan Mediterranean Area), στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος. Το InnoPlatform εντάσσεται στο χρηματοδοτικό εργαλείο εδαφικής διακρατικής συνεργασίας Interreg BalkanMed, με πυλώνα προτεραιότητας την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία.

Στόχος του έργου είναι η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας του οικονομικού περιβάλλοντος των Βαλκανίων και της Κύπρου, η προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας, η ενθάρρυνση της περιφερειακής ανάπτυξης και εξωστρέφειας μέσω νέων επιχειρηματικών συνεργασιών καθώς και η βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων με την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών και ανταλλαγής τεχνογνωσίας. 

Σκοπός των ημερίδων, που έλαβαν χώρα στα γραφεία του ΕΒΕΛ την Τρίτη 16 Οκτωβρίου και Τετάρτη 31 Οκτωβρίου, ήταν η παροχή πληροφόρησης προς τις επιχειρήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί ή αναμένεται να υλοποιηθούν μέσα από την εξέλιξη του προγράμματος, το οποίο έχει διάρκεια 2 ετών (Αύγουστος 2017 – Ιούλιο 2019). Κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων, έγινε παρουσίαση των υπηρεσιών InnoRegion, InnoScorecard και InnoTools  που αποτελούν το σύνολο των διαδικτυακών εργαλείων και υπηρεσιών που παρέχονται από το έργο στις επιχειρήσεις.

Η υπηρεσία InnoRegion υποστηρίζει την ομαδοποίηση των αναγνωρισμένων αναδυόμενων βιομηχανιών στις περιοχές των εταίρων και έχει ως στόχο την παροχή υπηρεσιών που υποστηρίζουν την ανάπτυξη καινοτομιών. Η υπηρεσία InnoScorecard είναι ένας διαδραστικός μηχανισμός παρακολούθησης για την μέτρηση και την σύγκριση του δυναμικού καινοτομίας σε Εθνικό, Περιφερειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα εργαλεία InnoTools θα παρέχουν υποστήριξη για την εισαγωγή και εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών και στρατηγικών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Αναλυτικά τα πέντε εργαλεία InnoTools είναι:
1. InnoModel – Παρέχει υποστήριξη για τη δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου και αποτελεί πρότυπο στρατηγικής διαχείρισης για την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων για τις ΜμΕ.
2. InnoStrategy – Εντοπίζει και διαμορφώνει μία αναπτυξιακή στρατηγική για τις ΜμΕ, εξετάζοντας διεξοδικά τις ευκαιρίες και τις απειλές που προκύπτουν με την ανάπτυξη νέων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών.
3. InnoPartner – Παρέχει συστηματική προσέγγιση για την απόκτηση νέων τεχνολογιών και γνώσης από τις ΜμΕ, μέσω της συνεργασίας τους με τον Ακαδημαϊκο Χώρο και με Ερευνητικά Κέντρα.
4. InnoFinance – Επιλογή νέων καινοτόμων έργων από τις ΜμΕ, λαμβάνοντας υπόψη τους αναπτυξιακούς στόχους και τους διαθέσιμους πόρους.
5. InnoProject – Περιλαμβάνει συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαχείριση έργων από τις ΜμΕ.

Τα διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες του InnoPlatform, θα υποστηρίζονται από τα τοπικά Κέντρα Αριστείας που θα δημιουργηθούν από τους εταίρους του έργου. Το Κέντρο Αριστείας στην Κύπρο θα στεγαστεί στα γραφεία του ΕΒΕΛ και θα παρέχει σύγχρονο εξοπλισμό για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, που έχουν σκοπό να υλοποιήσουν δραστηριότητες ανάπτυξης καινοτομίας. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να προμηθευτούν  έντυπο πληροφοριακό υλικό σε σχέση με το πρόγραμμα.Το έργο προνοεί τη διοργάνωση τεσσάρων ακόμη ενημερωτικών ημερίδων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου: www.innoplatform.eu 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting