Τσιμεντοποιία Βασιλικού: Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος λειτουργίας της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού ιδρύθηκε το 1963 και η μονάδα παραγωγής κατέστη πλήρως λειτουργική το 1967. Αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα της εγγύτητας με τη θάλασσα, η εταιρεία κατασκεύασε το λιμάνι του Βασιλικού το 1983, το οποίο έκτοτε λειτουργεί αδιαλείπτως, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό στην εταιρεία τη δυνατότητα καλύτερης εξυπηρέτησης της διεθνούς της πελατείας, διευκολύνοντας εκτός αυτού και τις εισαγωγές της πρώτων υλών. Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Κύπρου από το 1996. Το 2011, πραγματοποιώντας μια επένδυση ύψους €185 εκατομμυρίων και ακολουθώντας νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την κατασκευή μιας νέας και απόλυτα σύγχρονης τεχνολογικά παραγωγικής μονάδας κλίνκερ. 

Η ανακαινισμένη μονάδα παραγωγής συνεισέφερε σημαντικά στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και αυξάνοντας το παραγωγικό δυναμικό της Εταιρείας σε 2 εκ. τόνους ετησίως.  Στη Τσιμεντοποιία Βασιλικού μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα, σύμφωνα με το οποίο διεκπεραιώνουμε τις δραστηριότητές μας ακολουθώντας τον κώδικα δεοντολογίας και έναν κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο δράσης.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη:
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος λειτουργίας της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού. Έχει τη βάση της στη νοοτροπία που διέπει την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας και στις πρωτοβουλίες που αποβλέπουν σε αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης, του πολιτιστικού επιπέδου και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η δέσμευση της Εταιρείας για την Αειφορία αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη: πελάτες, μετόχους, συνεργάτες, καθώς τοπικές και άλλες κοινότητες.

Με σκοπό την καλύτερη ανταπόκριση και εναρμόνιση των ενεργειών μας με τις εταιρικές αξίες και αρχές, έχουμε καθιερώσει διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους ώστε να κατανοήσουμε τη σημασία που αποδίδουν σε διάφορα θέματα και αφορούν τη δραστηριότητα της Εταιρείας. Αποστολή μας είναι η λειτουργία σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας και σεβασμού για τον άνθρωπο.

Ταυτόχρονα, προσβλέπουμε στη διαρκή εξέλιξη και ανάπτυξη μέσα από τη στήριξη των ανθρώπων μας, τον σεβασμό προς το περιβάλλον και την ευημερία της κοινότητας στην οποία δραστηριοποιείται η Τσιμεντοποιία Βασιλικού. Στόχος, να παραμείνουμε σταθεροί στην ανοδική πορεία και στο ποιοτικό προϊόν μας, να διατηρηθούμε ως ο επιθυμητός προμηθευτής των πελατών μας και ο ελκυστικός εργοδότης για τον οποίο όλοι θα επιθυμούσαν να εργάζονται.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting