Νέο κώλυμα στο συμβόλαιο για τον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δ. Λεμεσό

Σε αναμονή τέθηκε και πάλι η κατασκευή της νέας Βιολογικής Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων, δυτικά της Α΄ Βιομηχανικής Περιοχής Λεμεσού, παρά το γεγονός ότι στα τέλη του 2017 κατακυρώθηκε προσφορά για την εκτέλεση του συμβολαίου. Μετά από ένσταση προσφοροδότη, το ΣΑΛΑ καλείται να επανεξετάσει την προκήρυξη και να προχωρήσει εκ νέου στην ίδια διαδικασία.

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο έχει υποστεί σημαντική καθυστέρηση, αφού ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει το 2015. Η εξέταση νομικών ζητημάτων που προέκυψαν στο μεταξύ προκάλεσε χρονοτριβή 2 περίπου χρόνων. Όπως εξήγησε ο διευθυντής του ΣΑΛΑ, Ιάκωβος Παπαϊακώβου, μετά την ακύρωση της απόφασης του 2017 για ανάθεση του έργου, κατόπιν της σχετικής ένστασης, το Συμβούλιο θα πρέπει να προχωρήσει στις αναγκαίες διορθωτικές αλλαγές.

Ο νέος Βιολογικός Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δυτική Λεμεσό, θα έχει δυναμικότητα επεξεργασίας λυμάτων 13.000 κυβικών μέτρων ημερησίως και θα είναι σε θέση να επεξεργάζεται βιολογικό φορτίο μέχρι 6.760 κιλών περίπου την ημέρα. Στον σχεδιασμό της μονάδας έχουν τεθεί αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας, ώστε η μονάδα να κατασκευαστεί σύμφωνα με την πιο προηγμένη τεχνολογία, με τη χρήση ειδικών αντιδραστήρων με μεμβράνες (MBR), η οποία αυτήν την στιγμή χρησιμοποιείται διεθνώς. Επιπρόσθετα, έχουν τεθεί αυστηρές προδιαγραφές, ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τη νομοθεσία σε όλες τις πτυχές και παραμέτρους, για την αποφυγή οποιασδήποτε οχληρίας στη γύρω περιοχή, όσον αφορά οσμές και θόρυβο.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting